IELTS WRITING SAMPLE - GIẢI ĐỀ THI THẬT IELTS WRITING NGÀY 02/08/2023 - BC KHÚC THỪA DỤ

  02/04/2024

Task 2:
Some people think news has no connection to people’s lives. So then it is a waste of time to read the newspaper and watch television news programs. To what extent do you agree or disagree?

Tham khảo ngay bài mẫu bên dưới và note lại một số từ vựng và cách diễn đạt ghi điểm nhé.


Chúc các bạn học tốt.

Bình luận
Tin tức mới