Lịch khai giảng tháng 01/2022

  02/04/2022

IELTS 207 (6.5+)

Monday: 7:30 – 9:00 PM: Writing + Listening

Wednesday: 7:30 – 9:00 PM: Speaking + Reading

Địa điểm học: 24 Nguyễn Thành Hãn (vì dịch covid nên học online qua Zoom)

Dự kiến khai giảng ngày thứ Hai, 10/01/2022

 

Junior 91
Monday: 5:45 PM - 7:15 PM: Writing + Listening

Wednesday: 5:45 PM - 7:15 PM: Speaking + Reading 

Địa điểm học: 24 Nguyễn Thành Hãn (vì dịch covid nên học online qua Zoom)

Dự kiến khai giảng ngày thứ Sáu, 10/01/2022

 

A2-03: 

Monday: 7:30 – 9:00 PM & Tuesday: 5:30 - 7:00 PM: Writing + Listening

Wednesday: 7:30 – 9:00 PM & Friday:  2:30 - 4:00 PM: Speaking + Reading

-> Monday: 7:30 – 9:00 PM & Tuesday: 5:30 - 7:00 PM: Writing + Listening

Wednesday: 7:30 – 9:00 PM & Friday: 2:00 - 3:30 PM: Speaking + Reading

Địa điểm học: 24 Nguyễn Thành Hãn

Dự kiến khai giảng ngày thứ Hai, 17/01/2022

 

Pre IELTS 178: 

Monday: 5:45 – 7:15 PM: Speaking + Reading

Wednesday: 5:45 – 7:15 PM: Writing + Listening

Địa điểm học: 24 Nguyễn Thành Hãn (vì dịch covid nên sẽ học online qua Zoom)

Dự kiến khai giảng ngày thứ Hai, 17/01/2022

 

Private Tutoring - Intensive 68:

Monday: 5:45 – 7:15 PM: Speaking + Reading

Wednesday: 5:45 – 7:15 PM: Writing + Listening

Địa điểm học: 24 Nguyễn Thành Hãn (vì dịch covid nên học online qua Zoom)

Dự kiến khai giảng ngày thứ Sáu, 19/01/2022

 

IELTS 208 (7.0+)

Monday: 7:30 – 9:00 PM: Speaking + Reading

Friday: 7:30 – 9:00 PM: Writing + Listening

-> Friday: 7:30 – 9:00 PM: Writing + Listening

Địa điểm học: 24 Nguyễn Thành Hãn (vì dịch covid nên học online qua Zoom)

Dự kiến khai giảng ngày thứ Sáu, 21/01/2022

 

 

Bình luận
Tin tức mới

Dịch vụ tại STAIRWAY

Từ Khóa Tìm Kiếm

Fanpage

Bạn cần - STAIRWAY có !

  • Cơ sở 1: 52/16 Nguyễn Thành Hãn, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
  • Cơ sở 2: 24 Nguyễn Thành Hãn, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
  • Liên hệ: 090 524 0795
  • Email: tuvan@stairway.edu.vn

Nhận tin từ STAIRWAY

Chỉ 2 giây đăng ký - Không tốn công tìm kiếm ! Những thông tin mới nhất, hấp dẫn nhất từ STAIRWAY sẽ "bay thẳng" đến email của bạn trong tíc tắc!