Lịch khai giảng tháng 02/2019

  12/02/2019
 
Junior 20 - Dự kiến khai giảng ngày thứ Ba, 12/02/2019
Tuesday: 7:30 – 9:00 PM: Speaking + Reading
Saturday: 5:45 – 7:15 PM: Listening + Writing
Buổi sinh hoạt tiếng Anh: Sunday: 10:00 - 11:00 AM
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn
 
Junior 22  - Dự kiến khai giảng ngày thứ Sáu, 15/02/2019
Wednesday, Friday: 5:30 –7:00 PM: Writing + Listening
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn
 
Private Tutoring 116 - Dự kiến khai giảng ngày thứ Năm, 14/02/2019
Tuesday: 5:45  – 7:15 PM: Grammar + Sentence Structure
Thursday: 5:45 –  7:15 PM: Speaking + Listening
Buổi sinh hoạt tiếng Anh: Sunday: 10:00 - 11:00 AM
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn  
 
Private Tutoring 117 - Dự kiến khai giảng ngày thứ Hai, 25/02/2019
Monday: 5:45 –  7:15 PM: Speaking + Listening
Wednesday: 5:45  – 7:15 PM: Grammar + Sentence Structure
Buổi sinh hoạt tiếng Anh: Sunday: 10:00 - 11:00 AM
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn  
 
Private Tutoring 118  - Dự kiến khai giảng ngày thứ Hai, 18/02/2019
Monday: 3:30 –  5:00 PM: Grammar + Sentence Structure
Thursday: 3:30 –  5:00 PM: Speaking + Listening
Buổi sinh hoạt tiếng Anh: Sunday: 10:00 - 11:00 AM
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn
 
Private Tutoring - Intensive 29 - Dự kiến khai giảng ngày thứ Sáu, 15/02/2019
Wednesday: 5:45 – 7:15 PM: Speaking + Reading
Friday: 5:45 – 7:15 PM: Writing + Listening
Buổi sinh hoạt tiếng Anh: Sunday: 10:00 - 11: 00 AM
Địa điểm học:  552/10 Trưng Nữ Vương
 
Pre IELTS 118 - Dự kiến khai giảng ngày thứ Hai, 11/02/2019
Monday: 7:30 – 9:00 PM: Writing + Listening
Wednesday: 7:30  – 9:00 PM: Speaking + Reading
Địa điểm học: 552/10 Trưng Nữ Vương
 
Pre IELTS 120 - Dự kiến khai giảng ngày thứ Ba, 19/02/2019
Tuesday: 5:45 – 7:15 PM: Writing + Listening
Thursday: 5:45 – 7:15 PM: Speaking + Reading
Địa điểm học: 552/10 Trưng Nữ Vương
 
Pre IELTS 121  - Dự kiến khai giảng ngày thứ Sáu, 22/02/2019
Monday: 2:00 – 3:30 PM: Writing + Listening
Friday: 9:30 – 11:00 AM: Speaking + Reading
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn
 
Pre IELTS-Intensive 06 - Dự kiến khai giảng ngày thứ Ba, ngày 19/02/2019
Tuesday: 5:45 - 7:15 PM: Speaking + Reading
Thursday: 5:45 - 7:15 PM: Listening + Writing
Địa điểm học: 552/10 Trưng Nữ Vương
 
IELTS 134 - Dự kiến khai giảng ngày thứ Bảy, 16/02/2019
Tuesday: 7:30 – 9:00 PM: Writing + Listening
Saturday: 7:30 – 9:00 PM: Speaking + Reading
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn
 
Lớp Phát âm căn bản & Giao tiếp căn bản Pronunciation 06 - Dự kiến khai giảng ngày thứ Bảy, 16/12/2019
Thursday: 6:00 - 7:30 PM
Saturday: 6:00 - 7:30 PM
Sunday: 10:00 - 11:00 AM (Optional)
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn

 

 

 

 
Bình luận
Tin tức mới

Dịch vụ tại STAIRWAY

Từ Khóa Tìm Kiếm

Fanpage

Bạn cần - STAIRWAY có !

  • Cơ sở 1: 52/16 Nguyễn Thành Hãn, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
  • Cơ sở 2: 24 Nguyễn Thành Hãn, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
  • Liên hệ: 090 524 0795
  • Email: tuvan@stairway.edu.vn

Nhận tin từ STAIRWAY

Chỉ 2 giây đăng ký - Không tốn công tìm kiếm ! Những thông tin mới nhất, hấp dẫn nhất từ STAIRWAY sẽ "bay thẳng" đến email của bạn trong tíc tắc!