Lịch khai giảng tháng 02/2020

  13/01/2020
Pre IELTS 147 - Dự kiến khai giảng ngày thứ Ba, 11/02/2020  
Tuesday: 7:30 – 9:00 PM: Speaking + Listening
Thursday: 7:30 – 9:00 PM: Writing + Listening
Địa điểm học: 552/10 Trưng Nữ Vương
 
Private Tutoring - Intensive 46 -  Dự kiến khai giảng ngày thứ Ba, 04/02/2020
Tuesday: 5:45 – 7:15 PM: Speaking + Reading
Thursday: 5:45 – 7:15 PM: Writing + Listening
Địa điểm học: 552/10 Trưng Nữ Vương
 
Kiddo 18 - Dự kiến khai giảng ngày thứ Hai, 04/02/2020
Tuesday & Thursday: 7:30 - 9:00 PM
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn
 
Com 13 - Dự kiến khai giảng ngày thứ Ba, 04/02/2020
Tuesday & Thursday: 5:45 - 7:15 PM
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn
 
Junior 49Dự kiến khai giảng ngày thứ Tư, 05/02/2020
Monday: 5:45 – 7:15 PM: Writing + Listening
Wednesday: 5:45 – 7:15 PM: Speaking + Reading
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn
 
Pre IELTS 148 - Dự kiến khai giảng ngày thứ Tư, 05/02/2020
Monday: 5:45 – 7:15 PM: Speaking + Reading
Wednesday: 5:45 – 7:15 PM: Writing + Listening
Địa điểm học: 552/10 Trưng Nữ Vương
 
Com 14 - Dự kiến khai giảng ngày thứ Tư, 05/02/2020
Wednesday & Saturday: 3:30 - 5:00 PM
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn
 
PreIELTS-Intensive 09 - Dự kiến khai giảng ngày thứ Tư, 05/02/2020
Wednesday: 7:30 – 9:00 PM: Writing + Listening
Monday: 7:30 – 9:00 PM: Speaking + Reading
Địa điểm học: 552/10 Trưng Nữ Vương
 
IELTS 156 - Dự kiến khai giảng ngày thứ Năm, 06/02/2020
Tuesday: 7:30 – 9:00 PM: Writing + Listening
Thursday: 7:30 – 9:00 PM: Speaking + Listening
Địa điểm học: 552/10 Trưng Nữ Vương
 
TOEIC 21 - Dự kiến khai giảng ngày thứ Sáu, 07/02/2020
Monday & Friday: 7:30 – 9:00 PM
Địa điểm học:  52/16 Nguyễn Thành Hãn
 
Lớp Phát âm Giao tiếp cơ bản Pronunciation 18-Basic - Dự kiến khai giảng ngày thứ Bảy, 08/02/2020
Thursday: 7:30 - 9:00 PM & Saturday: 5:30 - 7:00 PM (thứ Năm 7h30 tối & thứ Bảy 5h30 chiều)
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn
 
Private Tutoring 138 - Dự kiến khai giảng ngày thứ Hai, 10/02/2020   
Monday: 5:30 – 7:00 PM: Grammar + Sentence Structure
Wednesday: 5:30 – 7:00 PM: Speaking + Listening
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn

 
Private Tutoring 137 - Dự kiến khai giảng ngày thứ Ba, 11/02/2020
Tuesday: 7:30 – 9:00 PM: Speaking + Listening
Thursday: 7:30 – 9:00 PM: Grammar + Sentence Structure
Địa điểm học: 552/10 Trưng Nữ Vương 
Bình luận
Tin tức mới

Dịch vụ tại STAIRWAY

Từ Khóa Tìm Kiếm

Fanpage

Bạn cần - STAIRWAY có !

  • Cơ sở 1: 52/16 Nguyễn Thành Hãn, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
  • Cơ sở 2: 24 Nguyễn Thành Hãn, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
  • Liên hệ: 090 524 0795
  • Email: tuvan@stairway.edu.vn

Nhận tin từ STAIRWAY

Chỉ 2 giây đăng ký - Không tốn công tìm kiếm ! Những thông tin mới nhất, hấp dẫn nhất từ STAIRWAY sẽ "bay thẳng" đến email của bạn trong tíc tắc!