Lịch khai giảng tháng 02/2022

  02/04/2022

Junior-Intensive 01: 

Wednesday: 5:45 – 7:15 PM: Grammar + Listening

Friday: 5:45 – 7:15 PM: Speaking + Reading

Địa điểm học: 24 Nguyễn Thành Hãn (vì dịch covid nên sẽ học online qua Zoom) 

Dự kiến khai giảng ngày thứ Sáu, 18/02/2022

 

TOEIC 29: 

Tuesday & Friday: 7:30 – 9:00 PM

Địa điểm học: 24 Nguyễn Thành Hãn (vì dịch covid nên sẽ học online qua Zoom) 

Dự kiến khai giảng ngày thứ Sáu, 25/02/2022

 

Junior-Intensive 02:

Tuesday: 5:30 – 7:00 PM: Speaking + Reading

Địa điểm học: 24 Nguyễn Thành Hãn (Vì dịch covid nên học online qua ZOOM)

Dự kiến khai giảng ngày thứ Ba, 24/02/2022

 

Private Tutoring 172: 

Thursday: 5:45 - 7:15 PM: Speaking + Listening

Sunday: 3:00 - 4:30 PM: Grammar + Sentence Structure

Địa điểm học: 24 Nguyễn Thành Hãn (vì dịch covid nên học online qua Zoom)

Dự kiến khai giảng ngày Chủ nhật, 24/02/2022

 

Private Tutoring - Intensive 68:

Wednesday: 7:30 – 9:00 PM: Writing + Listening

Friday: 5:45 – 7:15 PM: Speaking + Reading

Địa điểm học: 24 Nguyễn Thành Hãn (vì dịch covid nên sẽ học online qua Zoom) 

Dự kiến khai giảng ngày thứ Sáu, 25/02/2022

 

Pre IELTS 180:

Thursday: 5:45 – 7:15 PM:  Writing + Listening

Saturday: 5:45 – 7:15 PM: Speaking + Reading

Địa điểm học: 24 Nguyễn Thành Hãn (vì dịch covid nên sẽ học online qua Zoom) 

Dự kiến khai giảng ngày thứ Bảy, 26/02/2022

 

Junior 92:

Monday: 5:45 – 7:15 PM: Writing + Listening

Friday: 5:45 – 7:15 PM: Speaking + Reading

Địa điểm học: 24 Nguyễn Thành Hãn (vì dịch covid nên sẽ học online qua Zoom) 

Dự kiến khai giảng ngày thứ Hai, 28/02/2022

 

Lớp Phát âm Giao tiếp cơ bản Pronunciation 23-Basic

Monday: 5:45 - 7:15 PM

Sunday: 3:00 - 4:30 PM

Địa điểm học: 24 Nguyễn Thành Hãn 

Dự kiến khai giảng ngày thứ Hai, 27/02/2022

 
Bình luận
Tin tức mới

Dịch vụ tại STAIRWAY

Từ Khóa Tìm Kiếm

Fanpage