Lịch khai giảng tháng 03/2018

  26/03/2018
 
Pre IELTS 84 - Khai giảng ngày thứ Ba, 20/03/2018
Tuesday: 7:30 – 9:00 PM: Speaking + Reading
Thursday: 7:30 – 9:00 PM: Writing + Listening
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn
 
Private Tutoring 86 - Khai giảng ngày thứ Năm, 22/03/2018
Tuesday: 5:45 – 7:15 PM: Grammar + Sentence Structure
Thursday: 7:30 – 9:00 PM: Writing + Listening
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn
 
Private Tutoring 87 - Dự kiến khai giảng ngày thứ Sáu, 30/03/2018
Wednesday: 5:45 – 7:15 PM: Speaking + Listening
Friday: 7:30 – 9:00 PM: Grammar + Sentence Structure
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn
 
Private Tutoring - Intensive 21 - Dự kiến khai giảng ngày thứ Bảy, 31/03/2018
Thursday: 5:45 – 7:15 PM: Writing + Listening
Saturday: 5:45 – 7:15 PM: Speaking + Reading
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn
 
IELTS 109 - Dự kiến khai giảng ngày thứ Bảy, 31/03/2018
Tuesday: 5:45 – 7:15 PM: Writing + Listening
Saturday: 7:30 – 9:00 PM: Speaking + Reading
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn
 
Pronunciation 04 - Dự kiến khai giảng ngày thứ Tư, 04/04/2018
Wednesday: 7:30 - 9:00 PM
Sunday: 5:30 – 7:00 PM
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn           
 
Lớp Pre IELTS 86 - Dự kiến khai giảng ngày thứ Sáu, 06/04/2018
Monday: 5:45 – 7:15 PM: Speaking + Reading
Friday: 5:45 –7:15 PM: Writing + Listening
Địa điểm học: 552/10 Trưng Nữ Vương
 
Tìm hiểu về các khóa học của STAIRWAY TẠI ĐÂY.
Email: tuvan@stairway.edu.vn
Hotline: 037 719 8484
 
Lưu ý:
- Học phí tại STAIRWAY được thu theo tháng;
- Học viên có quyền bảo lưu học phí và thời gian học lên đến 03 tháng kể từ ngày thông báo;
- STAIRWAY chỉ đón các bạn học viên đến kiểm tra đầu vào và tư vấn theo lịch trình ĐÃ ẤN ĐỊNH. Nếu không thể sắp xếp theo lịch của STAIRWAY cung cấp, vui lòng liên hệ số hotline 037 719 8484 để được tư vấn và sắp xếp lịch riêng.
- Xem lịch và đăng ký kiểm tra đầu vào TẠI ĐÂY.

 

Bình luận
Tin tức mới

Dịch vụ tại STAIRWAY

Từ Khóa Tìm Kiếm

Fanpage