Lịch khai giảng tháng 03/2020

  03/05/2020

Tất cả những buổi học được học qua hình thức Trực tuyến và sẽ trở lại học tại STAIRWAY khi được sự cho phép của chính quyền.
Pre IELTS 149 (kèm 1 tuần 4 buổi) - Khai giảng ngày Chủ Nhật, 01/03/2020
Monday & Wednesday: 5:45 – 7:15 PM: Writing + Listening
Friday & Sunday: 9:30 – 11:00 AM: Speaking + Reading
Địa điểm học: 52/16  Nguyễn Thành Hãn
 
Pre IELTS 150 (kèm 1 tuần 6 buổi) - Khai giảng ngày Thứ Hai, 09/03/2020
Monday, Wednesday, Friday: 7:00 – 8:30 AM: Writing + Listening
Tuesday, Thursday, Saturday: 7:00 – 8:30 AM: Speaking + Reading
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn
 
Pre IELTS 151 (kèm 1 tuần 4 buổi) - Khai giảng ngày Thứ Hai, 16/03/2020
Monday: 3:30 – 5:00 PM & Wednesday: 5:45 – 7:15 PM: Writing + Listening
Thursday & Friday: 3:30 – 5:00 PM: Speaking + Reading
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn
 
Private Tutoring - Intensive 47 (kèm 1 tuần 4 buổi) - Khai giảng ngày thứ Tư, 11/03/2020 
Monday & Wednesday: 9:30 – 11:00 AM: Writing + Listening
Thursday: 2:00 – 3:30 PM & Saturday: 7:30 – 9:00 AM: Speaking + Reading
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn
 
Private Tutoring - Intensive 48 (kèm 1 tuần 4 buổi) - Khai giảng ngày thứ Tư, 18/03/2020 
Wednesday: 5:45 – 7:15 PM & Friday: 5:45 – 7:15 PM: Writing + Listening
Monday & Thursday: 7:30 – 9:00 PM: Speaking + Reading
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn
 
Junior 49 (kèm 1 tuần 4 buổi) - Khai giảng ngày thứ Ba, 10/03/2020
Tuesday & Friday: 9:30 – 11:00 AM: Writing + Listening
Wednesday: 7:30 – 9:00 PM & Sunday: 7:30 – 9:00 AM: Speaking + Reading
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn
 
Kiddo 18 (kèm 1 tuần 3 buổi) - Khai giảng ngày thứ Tư, 11/03/2020
Monday, Friday: 9:00 – 10:30 AM 
Wednesday: 8:30 –  10:00 AM
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn
 
Private Tutoring 139 (kèm 1) - Khai giảng ngày thứ Ba, 17/03/2020
Tuesday & Thursday: 5:45 – 7:15 PM: Speaking + Listening
Wednesday: 7:30 – 9:00 PM & Friday: 9:30 – 11:00 AM: Grammar + Sentence Structure
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn
 
Com 13 - Khai giảng ngày thứ Năm, 19/03/2020
Thursday: 7:30  – 9:00 PM: Học Viết email
Saturday: 3:00  – 4:30 PM: Học Giao tiếp cơ bản
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn
 
TOEIC 21 (kèm 1-1) - Khai giảng ngày thứ Ba, 17/03/2020
Tuesday: 5:45 – 7:15 PM, Wednesday: 7:30 – 9:00 PM & Thursday: 5:45 – 6:30 PM
Saturday: 4:30 – 6:00 PM
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn
 
Junior 50 - THCS - Khai giảng ngày thứ Năm, 19/03/2020
Tuesday (chiều thứ Ba): 4:00 - 5:30 PM
Friday (sáng thứ Năm): 10:30 - 12:00 PM
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn 
Bình luận
Tin tức mới

Dịch vụ tại STAIRWAY

Từ Khóa Tìm Kiếm

Fanpage