Lịch khai giảng tháng 03/2021

  12/03/2021

Có thể là hình ảnh về 5 người, mọi người đang ngồi và mọi người đang đứng

Private Tutoring 149

Tuesday: 7:30 - 9:00 PM: Speaking + Listening

Thursday: 7:30 - 9:00 PM: Grammar + Sentence Structure

Địa điểm học: 24 Nguyễn Thành Hãn

Dự kiến khai giảng ngày thứ Ba, 01/03/2021

 

Private Tutoring - Intensive 60

Monday: 7:30 – 9:00 PM: Writing + Listening

Wednesday: 7:30 – 9:00 PM: Speaking + Reading

Địa điểm học: 24 Nguyễn Thành Hãn

Dự kiến khai giảng ngày thứ Tư, 03/03/2021

 

Private Tutoring 154

Tuesday: 7:30 - 9:00 PM: Speaking + Listening: Ms. Thy

Thursday: 7:30 - 9:00 PM: Grammar + Sentence Structure

Địa điểm học: 24 Nguyễn Thành Hãn

Dự kiến khai giảng ngày thứ Năm, 04/03/2021

 

Junior 68 - THCS

Tuesday, Thursday, Saturday: 5:30 - 7:00 PM

Địa điểm học: 24 Nguyễn Thành Hãn 

Dự kiến khai giảng ngày thứ Năm, 04/03/2021

 

IELTS 183 (kèm 1 tuần 4 buổi)

Tuesday & Thursday: 8:00 – 9:30 AM: Writing + Listening

Wednesday & Friday: 8:00 – 9:30 AM: Speaking + Reading

Địa điểm học: 24 Nguyễn Thành Hãn

Dự kiến khai giảng ngày Thứ Sáu, 05/03/2021

 

Kiddo 32

Học sáng thứ Bảy và Chủ nhật tại cơ sở Nguyễn Thành Hãn

Saturday & Sunday: 8:00 - 9:30 AM

Địa điểm học: 24 Nguyễn Thành Hãn

Dự kiến khai giảng ngày thứ Bảy, 20/03/2021 

 

Junior 67:

Tuesday: 5:45 - 7:15 PM: Speaking + Reading

Thursday: 5:45 - 7:15 PM: Writing + Listening

Địa điểm học: 24 Nguyễn Thành Hãn

Dự kiến khai giảng ngày thứ Ba, 16/03/2021

 

Private Tutoring 155 (kèm 1 tuần 1 buổi)

Thursday: 8:00 – 9:30 AM

Địa điểm học: 24 Nguyễn Thành Hãn

Dự kiến khai giảng ngày thứ Năm, 11/03/2021

 

IELTS 184 (6.5+)

Thursday: 7:30 – 9:00 PM: Writing + Listening

Sunday: 8:00 – 9:30 AM: Speaking + Reading
Địa điểm học: 24 Nguyễn Thành Hãn

Dự kiến khai giảng ngày thứ Năm, 11/03/2021

 

IELTS 185 (7.0+)

Monday: 8:00 – 9:30 PM: Writing + Listening

Wednesday: 8:00 – 9:30 AM: Speaking + Reading
Địa điểm học: 24 Nguyễn Thành Hãn

Dự kiến khai giảng ngày thứ Hai, 15/03/2021

 

Pre IELTS 168 (kèm 1 tuần 2 buổi)

Monday: 5:45 – 7:15 PM: Writing + Listening

Wednesday: 5:45 – 7:15 PM: Speaking + Reading

Địa điểm học: 24 Nguyễn Thành Hãn 

Dự kiến khai giảng ngày Thứ Hai, 15/03/2021

 

Lớp Phát âm Giao tiếp cơ bản Pronunciation 22-Basic

Tuesday & Thursday: 5:45 - 7:15 PM

Địa điểm học: 24 Nguyễn Thành Hãn

Dự kiến khai giảng ngày thứ Năm, 15/03/2021

 

Junior 69 - THCS

Monday & Thursday: 7:00 - 8:30 AM

Địa điểm học: 24 Nguyễn Thành Hãn      

Dự kiến khai giảng ngày thứ Hai, 15/03/2021

 

Pre IELTS 169

Tuesday: 5:45 - 7:15 PM: Writing + Listening

Thursday: 5:45 - 7:15 PM: Speaking + Reading

Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn

Dự kiến khai giảng ngày thứ Năm, 18/03/2021

 

Private Tutoring 156

Wednesday: 5:45 - 7:15 PM

Friday: 5:45 - 7:15 PM: Speaking + Listening

Địa điểm học: 24 Nguyễn Thành Hãn

Dự kiến khai giảng ngày thứ Tư, 29/03/2021

 

Kiddo 33

Wednesday: 7:30 - 9:00 PM

Saturday: 9:30 - 11:00 AM

Địa điểm học: 24 Nguyễn Thành Hãn

Dự kiến khai giảng ngày thứ Tư, 31/03/2021

 

B1 (kèm nhóm nhỏ )

Monday & Friday: 2:00 - 3:30 PM

Địa điểm học: 24 Nguyễn Thành Hãn

Dự kiến khai giảng thứ Sáu, 12/03/2021

 

Lớp Phát âm Giao tiếp cơ bản Pronunciation 23-Basic

Monday & Friday: 7:30 - 9:00 PM (thứ Hai & thứ Sáu 7h30 tối)

Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn

Dự kiến khai giảng ngày thứ Hai, 22/03/2021

 

Lớp Phát âm Giao tiếp Tiền Trung cấp Pronunciation 24-Pre Intermediate

Wednesday: 7:30 - 9:00 PM (thứ Tư 7h30 tối)

Saturday: 5:30 - 7:00 PM (thứ Bảy 5h30 chiều)

Địa điểm học: 24 Nguyễn Thành Hãn  

Dự kiến khai giảng ngày thứ Tư, 17/03/2021

 

Pre IELTS 170 (kèm 1 tuần 2 buổi)

Tuesday: 1:30 – 3:00 PM: Writing + Listening

Saturday: 3:30 – 5:00 PM: Speaking + Reading

Địa điểm học: Học qua Zoom/Facebook Messenger/ Google Meet

Dự kiến khai giảng ngày Thứ Năm, 18/03/2021

 

Bình luận
Tin tức mới

Dịch vụ tại STAIRWAY

Từ Khóa Tìm Kiếm

Fanpage

Bạn cần - STAIRWAY có !

  • Cơ sở 1: 52/16 Nguyễn Thành Hãn, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
  • Cơ sở 2: 24 Nguyễn Thành Hãn, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
  • Liên hệ: 090 524 0795
  • Email: tuvan@stairway.edu.vn

Nhận tin từ STAIRWAY

Chỉ 2 giây đăng ký - Không tốn công tìm kiếm ! Những thông tin mới nhất, hấp dẫn nhất từ STAIRWAY sẽ "bay thẳng" đến email của bạn trong tíc tắc!