Lịch khai giảng tháng 04/2019

  04/04/2019
IELTS 135 - Dự kiến khai giảng ngày thứ Năm, 04/04/2019
Wednesday: 2:00 – 3:30 PM: Speaking + Reading
Thursday: 5:45 - 7:15 PM: Writing + Listening
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn   
 
        
Lớp Kindy (dành cho bé 4-6 tuổi) - Dự kiến khai giảng ngày thứ Hai, 08/04/2019
Monday & Wednesday: 7:00 - 8:30 PM
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn 
 
 
Private Tutoring 121 - Dự kiến khai giảng ngày thứ Tư, 10/04/2019
Wednesday: 5:45  – 7:15 PM: Grammar + Sentence Structure
Friday: 5:45 –  7:15 PM: Speaking + Listening
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn      
 
 
Pre IELTS-Intensive 06 Dự kiến khai giảng ngày thứ Tư, 10/04/2019
Wednesday: 5:45 - 7:15 PM: Listening + Writing
Friday: 5:45 - 7:15 PM: Speaking + Reading
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn 
 
 
Pre IELTS 125 - Dự kiến khai giảng ngày thứ Năm, 11/04/2019
Tuesday: 7:30 – 9:00 PM: Speaking + Listening
Thursday: 7:30 – 9:00 PM: Writing + Listening
Địa điểm học: 552/10 Trưng Nữ Vương
 
 
Junior 26 - Dự kiến khai giảng ngày thứ Bảy, 20/04/2019
Tuesday: 5:45 – 7:15 PM: Speaking + Reading
Saturday: 5:45 – 7:15 PM: Listening + Writing
Buổi sinh hoạt tiếng Anh: Sunday: 10:00 - 11:00 AM
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn
 
 
Private Tutoring 122 Dự kiến khai giảng ngày thứ Ba, 23/04/2019
Tuesday: 7:30 – 9:00 PM: Grammar + Sentence Structure
Thursday: 7:30 – 9:00 PM: Speaking + Listening
Sunday: 10:00 –  11:00 AM: Giao tiếp với người bản xứ
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn
 
 
Private Tutoring-Intensive 30  - Dự kiến khai giảng ngày Chủ nhật, 07/04/2019
Thursday: 9:30  – 11:00 AM: Writing + Listening
Sunday: 10:30 AM  – 12:00 PM: Speaking + Reading
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn  
 
 
Private Tutoring-Intensive 31 - Dự kiến khai giảng ngày thứ Tư, 10/04/2019 
Monday, Thursday: 5:45  – 7:15 PM: Writing + Listening
Wednesday: 7:30  – 9:00 PM & Sunday: 7:30 – 9:00  Speaking + Reading
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn  
 
 
IELTS 137 - Dự kiến khai giảng ngày thứ Sáu, 12/04/2019
Monday: 5:45 – 7:15 PM: Speaking + Reading
Friday: 5:45 – 7:15 PM: Listening + Writing
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn        
 

 
(đang cập nhật)
 
 
 
 
 
Bình luận
Tin tức mới

Dịch vụ tại STAIRWAY

Từ Khóa Tìm Kiếm

Fanpage

Bạn cần - STAIRWAY có !

  • Cơ sở 1: 52/16 Nguyễn Thành Hãn, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
  • Cơ sở 2: 24 Nguyễn Thành Hãn, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
  • Liên hệ: 090 524 0795
  • Email: tuvan@stairway.edu.vn

Nhận tin từ STAIRWAY

Chỉ 2 giây đăng ký - Không tốn công tìm kiếm ! Những thông tin mới nhất, hấp dẫn nhất từ STAIRWAY sẽ "bay thẳng" đến email của bạn trong tíc tắc!