Lịch khai giảng tháng 04/2020

  03/05/2020

Tất cả những buổi học được học qua hình thức Trực tuyến và sẽ trở lại học tại STAIRWAY khi được sự cho phép của chính quyền.

Private Tutoring 137 - Khai giảng ngày thứ Ba, 07/04/2020
Tuesday: 7:30 – 9:00 PM: Grammar + Sentence Structure
Thursday: 7:30 – 9:00 PM: Speaking + Listening
Địa điểm học: 552/10 Trưng Nữ Vương

IELTS 160 (kèm 1 tuần 6 buổi) - Khai giảng ngày Thứ Năm, 09/04/2020
Monday, Wednesday, Friday: 7:00 – 8:30 AM: Writing + Listening
Tuesday, Thursday, Saturday: 7:00 – 8:30 AM: Speaking + Reading
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn

Private Tutoring - Intensive 49 (kèm 1 tuần 2 buổi) - Khai giảng ngày thứ Ba, 14/04/2020 
Tuesday: 9:30 – 11:00 AM: Writing + Listening
Thursday: 9:30 – 11:00 AM: Speaking + Reading
Địa điểm học: ZOOM

Private Tutoring - Intensive 50 (kèm 1 tuần 2 buổi) - Khai giảng ngày thứ Tư, 15/04/2020 
Monday: 7:30 – 9:00 PM: Writing + Listening
Wednesday: 7:30 – 9:00 PM: Speaking + Reading
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn

Junior 51 (Lớp tăng cường Writing) - Khai giảng ngày thứ Năm, 16/04/2020
Monday & Wednesday: 10:30 AM – 12:00 PM
Thursday & Saturday: 9:30 – 11:00 AM
Địa điểm học: online qua Zoom

TOEIC 22 (kèm 2) - Khai giảng ngày thứ Hai, 20/04/2020
Monday: 5:45 – 7:15 PM
Tuesday & Wednesday: 5:45 – 7:15 PM
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn

Pre IELTS 147 - Khai giảng ngày thứ Ba, 21/04/2020
Tuesday: 7:30 – 9:00 PM: Speaking + Listening
Thursday: 7:30 – 9:00 PM: Writing + Listening
Địa điểm học: 552/10 Trưng Nữ Vương

IELTS 156 - Khai giảng ngày thứ Ba, 21/04/2020
Tuesday: 7:30 – 9:00 PM: Writing + Listening
Thursday: 7:30 – 9:00 PM: Speaking + Listening
Địa điểm học: 552/10 Trưng Nữ Vương

Kiddo 19 - Khai giảng ngày thứ Ba, 28/04/2020
Học tối thứ Ba & sáng thứ Bảy 
Tuesday: 7:15 - 8:45 PM
Saturday: 9:30 - 11:00 AM
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn

Junior 52 (Lớp tăng cường Writing) - Khai giảng ngày thứ Tư, 29/04/2020
Wednesday: 10:30 AM – 12:00 PM
Thursday: 9:30 – 11:00 AM
Địa điểm học: Online qua Zoom

Pre IELTS 152 (kèm 1 tuần 4 buổi) - Khai giảng ngày Thứ Tư, 29/04/2020
Monday: 5:45 – 7:15 APM & Wednesday: 3:30 – 5:00 PM: Writing + Listening
Tuesday & Friday: 3:30 – 5:00 PM: Speaking + Reading
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn

Junior 54 (kèm 1 tuần 2 buổi) - Khai giảng ngày thứ Năm, 30/04/2020
Monday: 10:30 – 12:00 AM: Writing + Listening
Thursday: 10:30 – 12:00 AM: Speaking + Reading
Địa điểm học: Online qua Zoom

 

 

 

Bình luận
Tin tức mới

Dịch vụ tại STAIRWAY

Từ Khóa Tìm Kiếm

Fanpage

Bạn cần - STAIRWAY có !

  • Cơ sở 1: 52/16 Nguyễn Thành Hãn, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
  • Cơ sở 2: 24 Nguyễn Thành Hãn, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
  • Liên hệ: 090 524 0795
  • Email: tuvan@stairway.edu.vn

Nhận tin từ STAIRWAY

Chỉ 2 giây đăng ký - Không tốn công tìm kiếm ! Những thông tin mới nhất, hấp dẫn nhất từ STAIRWAY sẽ "bay thẳng" đến email của bạn trong tíc tắc!