Lịch khai giảng tháng 04/2021

  08/09/2021

IELTS 189 (6.5+)

Monday: 7:30 – 9:00 PM: Writing + Listening

Wednesday: 7:30 – 9:00 PM: Speaking + Reading

Địa điểm học: 24 Nguyễn Thành Hãn

Dự kiến khai giảng ngày thứ Hai, 05/04/2021

 

Private Tutoring - Intensive 61

Monday: 7:30 – 9:00 PM: Speaking + Reading

Wednesday: 7:30 – 9:00 PM: Writing + Listening

Địa điểm học: 24 Nguyễn Thành Hãn

Dự kiến khai giảng ngày thứ Hai, 05/04/2021

 

Junior 70

Monday: 7:30 – 9:00 PM: Writing + Listening

Wednesday: 7:30 – 9:00 PM: Speaking + Reading

Địa điểm học: 24 Nguyễn Thành Hãn

Dự kiến khai giảng ngày thứ Hai, 05/04/2021

 

Private Tutoring 156

Monday: 7:30 - 9:00 PM: Grammar + Sentence Structure

Friday: 7:30 - 9:00 PM: Speaking + Listening

Địa điểm học: 24 Nguyễn Thành Hãn

Dự kiến khai giảng ngày thứ Sáu, 09/04/2021

 

Grammar for IELTS 03

Friday: 5:45 – 7:15 PM

Sunday: 3:00 - 4:30 PM

Địa điểm học: 24 Nguyễn Thành Hãn

Dự kiến khai giảng ngày thứ Sáu, 09/04/2021

 

Kiddo 34 (Bổ trợ Kiddo 27)

Saturday: 8:00 - 9:30 AM 

Địa điểm học: 24 Nguyễn Thành Hãn

Dự kiến khai giảng ngày thứ Bảy, 10/04/2021

 

Private Tutoring 157

Sunday: 8:00 – 9:30 AM: Grammar + Sentence Structure

Địa điểm học: 24 Nguyễn Thành Hãn

Dự kiến khai giảng ngày Chủ Nhật, 11/04/2021

 

IELTS 190

Friday & Sunday: 8:00 – 9:00 AM: Speaking

Địa điểm học: 24 Nguyễn Thành Hãn

Dự kiến khai giảng ngày Chủ Nhật, 11/04/2021

 

TOEIC 27 (kèm 2 - 4 buổi/tuần)

Monday: 5:45 – 7:15 PM 

Tuesday, Wednesday, Friday: 9:30 – 11:00 AM

Địa điểm học: 24 Nguyễn Thành Hãn

  Dự kiến khai giảng ngày thứ Hai, 13/04/2021

 

Junior 72 - THCS

Tuesday & Thursday: 2:00 - 3:30 PM: Chương trình SGK L9 + Grammar căn bản

Sunday: 8:00 - 9:30 AM: Hỗ trợ phụ đạo

Địa điểm học: 24 Nguyễn Thành Hãn      

Dự kiến khai giảng ngày thứ Ba, 13/04/2021

 

Junior 71 for Teens

Wednesday: 5:45 – 7:15 PM: Grammar + Listening

Friday: 5:45 – 7:15 PM: Speaking + Reading

Địa điểm học: 24 Nguyễn Thành Hãn

Dự kiến khai giảng ngày thứ Tư, 14/04/2021

 

Junior 73 (kèm 1 tuần 2 buổi)

Monday: 9:30 – 11:00 AM: Speaking + Reading

Friday: 3:30 – 5:00 PM: Writing + Listening

Địa điểm học: 24 Nguyễn Thành Hãn

Dự kiến khai giảng ngày thứ Hai, 19/04/2021 

 

 

Private Tutoring - Intensive 62

Tuesday: 5:45 - 7:15 PM: Speaking + Reading

Địa điểm học: 24 Nguyễn Thành Hãn

Dự kiến khai giảng ngày thứ Ba, 27/04/2021

 

IELTS 191 (kèm 1 - 1) - IELTS General (5.5 - 6.0)

Saturday (24/4), Sunday (25/4), Monday (26/4), Tuesday (27/04), Wednesday (28/4): 10:30 - 11:30 AM

Địa điểm học: Học qua Zoom/Facebook Messenger/ Google Meet

Dự kiến khai giảng ngày thứ Bảy, 24/04/2021

 

Lớp Phát âm Giao tiếp cơ bản Pronunciation 22-Basic

Monday & Thursday: 5:45 - 7:15 PM 

Địa điểm học: 24 Nguyễn Thành Hãn

Dự kiến khai giảng ngày thứ Hai, 26/04/2021

 
 

 

 

 

 

Bình luận
Tin tức mới