Lịch khai giảng tháng 05/2019

  07/05/2019
 
 
 
 
Pre IELTS 124- Dự kiến khai giảng ngày thứ Năm, 02/05/2019
Tuesday: 7:30 – 9:00 PM: Writing + Listening
Thursday: 7:30 – 9:00 PM: Speaking + Listening
Địa điểm học: 552/10 Trưng Nữ Vương
 
 
Pre IELTS 125: Dự kiến khai giảng ngày thứ Sáu, 10/05/2019
Monday: 7:30 – 9:00 PM: Speaking + Listening
Friday: 7:30 – 9:00 PM: Writing + Listening
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn
 
 
Private Tutoring 123: Dự kiến khai giảng ngày thứ Năm, 09/05/2019
Tuesday: 7:30 – 9:00 PM: Grammar + Sentence Structure
Thursday: 7:30 – 9:00 PM: Speaking + Listening
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn
 
 
Junior 28: Dự kiến khai giảng ngày thứ Hai, 15/05/2019
Monday: 7:30 – 9:00 PM: Speaking + Reading
Wednesday: 7:30 – 9:00 PM: Listening + Writing
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn
 
 
 
Private Tutoring - Intensive 33Dự kiến khai giảng ngày thứ Năm, 18/05/2019
Tuesday: 7:30 – 9:00 PM: Writing + Listening
Thursday: 7:30 – 9:00 PM: Speaking + Reading
Địa điểm học: 552/10 Trưng Nữ Vương
 
 
Pre IELTS-Intensive 06: Dự kiến khai giảng ngày thứ Tư, 20/05/2019
Monday: 7:30 – 9:00 PM: Speaking + Listening
Wednesday: 7:30 – 9:00 PM: Writing + Listening
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn
 
 
Junior 27: Dự kiến khai giảng ngày thứ Sáu, 10/05/2019
Monday: 7:30 – 9:00 PM: Speaking + Reading
Friday: 7:30 – 9:00 PM: Listening + Writing
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn
 
 
Private Tutoring-Intensive 34: Dự kiến khai giảng ngày thứ Bảy, 11/05/2019
Wednesday: 7:30 – 9:00 PM: Speaking + Reading
Saturday: 5:30 – 7:00 PM: Writing + Listening
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn  
 
 
Lớp Kindy (dành cho bé 4-6 tuổi): Dự kiến khai giảng ngày thứ Bảy, 04/05/2019
Học sáng thứ Bảy và Chủ nhật: 9:00 - 10:30 AM
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn
 
 
Kiddo 10 (Starters): Các bé lớp 1&2 Dự kiến khai giảng ngày thứ Hai, 06/05/2019
Học tối thứ Hai và thứ Sáu: 7:15 - 8:45 PM
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn
 
 
Lớp Phát âm căn bản & Giao tiếp căn bản Pronunciation 07:  Dự kiến khai giảng ngày thứ Năm, 28/02/2019
Tuesday: 6:00 - 7:30 PM 
Friday: 6:00 - 7:30 PM  
Saturday: 10:00 - 11:00 AM (52/16 Nguyễn Thành Hãn-Optional)
Địa điểm học: 552/10 Trưng Nữ Vương
 
 
Junior 29:  Dự kiến khai giảng ngày thứ Hai, 27/05/2019
Monday, Wednesday: 7:30 – 9:00 PM: Listening + Writing
Tuesday, Friday: 9:00 – 10:30 AM: Speaking + Reading
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn
 
 
IELTS 138: Dự kiến khai giảng ngày thứ Hai, 27/05/2019
Monday: 7:30 – 9:00 PM: Speaking + Reading
Wednesday: 7:30 – 9:00  PM: Listening + Writing
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn        
 
 
IELTS 139: Dự kiến khai giảng ngày thứ Ba, 28/05/2019
Tuesday: 5:45 – 7:15 PM: Listening + Writing
Thursday: 5:45 – 7:15 PM:  Speaking + Reading
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn        
 
 
Private Tutoring 124: Dự kiến khai giảng ngày thứ Năm, 31/05/2019
Wednesday: 7:30 – 9:00 PM: Speaking + Listening
Friday:7:30 – 9:00 PM: Grammar + Sentence Structure
Địa điểm học: 552/10 Trưng Nữ Vương
 
 
Pre IELTS 126: Dự kiến khai giảng ngày Sáu, 31/05/2019
Wednesday: 7:30 – 9:00 PM: Writing + Listening
Friday: 7:30 – 9:00 PM: Speaking + Listening
Địa điểm học: 552/10 Trưng Nữ Vương
 
 
IELTS 140: Dự kiến khai giảng ngày thứ Tư, 29/05/2019
Monday: 7:30 – 9:00 PM: Writing
Wednesday: 3:30 - 5:00 PM: Speaking
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn  
 
 
 
(đang cập nhật)
 
 
 
 
 
Bình luận
Tin tức mới

Dịch vụ tại STAIRWAY

Từ Khóa Tìm Kiếm

Fanpage

Bạn cần - STAIRWAY có !

  • Cơ sở 1: 52/16 Nguyễn Thành Hãn, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
  • Cơ sở 2: 24 Nguyễn Thành Hãn, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
  • Liên hệ: 090 524 0795
  • Email: tuvan@stairway.edu.vn

Nhận tin từ STAIRWAY

Chỉ 2 giây đăng ký - Không tốn công tìm kiếm ! Những thông tin mới nhất, hấp dẫn nhất từ STAIRWAY sẽ "bay thẳng" đến email của bạn trong tíc tắc!