Lịch khai giảng tháng 06/2020

  02/06/2020

IELTS 163 - Dự kiến khai giảng ngày thứ Hai, 01/06/2020
Monday: 5:45 - 7:15 PM: Writing
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn
 
Lớp Kindy 02 (dành cho bé 4-6 tuổi) - Dự kiến khai giảng ngày thứ Ba, 09/06/2020
Tối thứ Ba & thứ Năm: 7:15 - 8:45 PM
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn
 
Kiddo 23 - Dự kiến khai giảng ngày thứ Hai, 08/06/2020
Học tối thứ Hai & thứ Năm 7h15
Monday & Thursday: 7:15 – 8:45 PM
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn
 
Lớp Kindy 03 (dành cho bé 4-6 tuổi) - Dự kiến khai giảng ngày thứ Tư, 10/06/2019
Tối thứ Tư & thứ Sáu: 7:15 - 8:45 PM
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn
 
Kiddo 24 - Dự kiến khai giảng ngày thứ Năm, 11/06/2020
Học chiều thứ thứ Năm 5h45
Thursday: 5:45 – 7:15 PM
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn
 
Private Tutoring 141 - Dự kiến khai giảng ngày thứ Ba, 23/06/2020
Tuesday: 8:00 – 9:30 AM
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn 
 
TOEIC 24 - Dự kiến khai giảng ngày thứ Tư, 17/06/2020
Wednesday, Thursday & Friday: 8:00 – 9:30 AM & 2:00 - 3:30 PM
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn
 
Junior 55 - Dự kiến khai giảng ngày thứ Năm, 04/06/2020
Tuesday: 7:30 – 9:00 PM: Speaking + Reading
Thursday: 7:30 – 9:00 PM: Writing + Listening
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn
 
IELTS 165 (6.5+) - Dự kiến khai giảng ngày thứ Hai, 08/06/2020
Monday: 7:30 – 9:00 PM: Writing + Listening
Friday: 7:30 – 9:00 PM: Speaking + Reading
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn
 
Pre IELTS 156 - Dự kiến khai giảng ngày thứ Ba, 16/06/2020
Tuesday: 7:30 – 9:00 PM: Writing + Listening
Thursday: 7:30 – 9:00 PM: Speaking + Reading
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn
 
Private Tutoring 142 - Dự kiến khai giảng ngày thứ Tư, 17/06/2020
Wednesday: 5:45 – 7:15 PM: Grammar + Sentence Structure
Friday: 5:45 – 7:15 PM: Speaking + Listening
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn 
 
Pre IELTS 157 - Dự kiến khai giảng ngày thứ Năm, 25/06/2020
Tuesday, Thursday & Saturday: 8:00 – 9:30 AM
Địa điểm học: Online qua Zoom

IELTS 166 (7.0+) - Dự kiến khai giảng ngày thứ Sáu, 26/06/2020
Friday: 5:45 – 7:15 PM: Listening + Writing
Địa điểm học: 
552/10 Trưng Nữ Vương

Private Tutoring - Intensive 54 - Dự kiến khai giảng ngày thứ Ba, 30/06/2020
Tuesday: 9:30 – 11:00 PM: Speaking + Reading
Thursday: 9:30 – 11:00 PM: Writing + Listening
Địa điểm học: Online qua Zoom
Bình luận
Tin tức mới

Dịch vụ tại STAIRWAY

Từ Khóa Tìm Kiếm

Fanpage

Bạn cần - STAIRWAY có !

  • Cơ sở 1: 52/16 Nguyễn Thành Hãn, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
  • Cơ sở 2: 24 Nguyễn Thành Hãn, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
  • Liên hệ: 090 524 0795
  • Email: tuvan@stairway.edu.vn

Nhận tin từ STAIRWAY

Chỉ 2 giây đăng ký - Không tốn công tìm kiếm ! Những thông tin mới nhất, hấp dẫn nhất từ STAIRWAY sẽ "bay thẳng" đến email của bạn trong tíc tắc!