Lịch khai giảng tháng 06/2021

  08/09/2021

Private Tutoring 158

Tuesday: 7:30 - 9:00 PM: Speaking + Listening

Thursday: 7:30 - 9:00 PM: Grammar + Sentence Structure

Địa điểm học: 24 Nguyễn Thành Hãn

Dự kiến khai giảng ngày thứ Năm, 03/06/2021

 

IELTS 196 (7.0+) (kèm 1 - 4 buổi/tuần)

Monday & Wednesday : 2:00 – 3:30 PM: Writing + Listening

Tuesday & Saturday: 3:30 – 5:00 PM: Speaking + Reading

Địa điểm học: 24 Nguyễn Thành Hãn 

Dự kiến khai giảng ngày Thứ Tư, 02/06/2021 (vì dịch covid nên học online qua Zoom)

 

Junior 76

Monday: 5:45 – 7:15 PM: Writing + Listening

Wednesday: 5:45 – 7:15 PM: Speaking + Reading

Địa điểm học: 24 Nguyễn Thành Hãn (vì dịch covid nên học online qua Zoom)

Dự kiến khai giảng ngày thứ Tư, 09/06/2021

 

Junior 77

Tuesday & Friday: 9:30 –10:30 PM: Writing

Địa điểm học: 24 Nguyễn Thành Hãn (vì dịch covid nên học online qua Zoom)

Dự kiến khai giảng ngày thứ Sáu, 11/09/2021

 

Pre IELTS 172

Monday: 7:30 – 9:00 PM: Speaking + Reading

Wednesday: 7:30 – 9:00 PM: Writing + Listening

Địa điểm học: 24 Nguyễn Thành Hãn (vì dịch covid nên học online qua Zoom)

Dự kiến khai giảng ngày thứ Hai, 14/06/2021

 

Private Tutoring - Intensive 64

Wednesday: 5:45 - 7:15 PM: Writing + Listening

Friday: 5:45 - 7:15 PM: Speaking + Reading

Địa điểm học: 24 Nguyễn Thành Hãn (vì dịch covid nên sẽ học online qua Zoom) 

Dự kiến khai giảng ngày thứ Tư, 16/06/2021

 

TOEIC 28

Wednesday & Saturday: 9:30 – 11:00 AM 

Địa điểm học: 24 Nguyễn Thành Hãn

Dự kiến khai giảng ngày thứ Ba, 22/06/2021

 

Kiddo 36 (Bổ trợ Ngữ pháp + Hình thành câu)

Tuesday: 9:00 - 10:30 AM 

Địa điểm học: 24 Nguyễn Thành Hãn (Hiện đang học online qua Zoom do dịch covid)

Dự kiến khai giảng ngày thứ Ba, 15/06/2021

 

IELTS 195 (Lớp giải đề): Target 7.0+

Friday: 5:30 – 7:00 PM: Writing + Listening

Địa điểm học: 24 Nguyễn Thành Hãn

Học phí: 1.8 triệu/3 tháng/12 buổi

Dự kiến khai giảng ngày thứ Sáu, 18/06/2021

 

Kiddo 37 (Super Minds 3) - Học sinh L4, 5

Wednesday: 5:30 - 7:00 PM

Sunday: 9:00 - 10:30 AM

Địa điểm học: 24 Nguyễn Thành Hãn (học online qua Zoom)

Dự kiến khai giảng ngày Chủ nhật, 20/06/2021

 

Kiddo 38 (Bổ trợ Kiddo 31)

Saturday: 8:00 - 9:30 AM 

Địa điểm học: 24 Nguyễn Thành Hãn (Hiện đang học online qua Zoom do dịch covid)

Dự kiến khai giảng ngày thứ Bảy, 19/06/2021

 

Kiddo 39 (Super Minds Starter - Bổ trợ Kiddo 32)

Học chiều thứ Năm lúc 5h30

Thursday: 5:30 - 7:00 PM

Địa điểm học: 24 Nguyễn Thành Hãn 

Dự kiến khai giảng ngày thứ Năm, 17/06/2021

 

Kiddo 40 (Super Minds 2 - Bổ trợ Kiddo 27)

Saturday: 8:00 - 9:30 AM

Địa điểm học: 24 Nguyễn Thành Hãn (Hiện đang học online qua Zoom do dịch covid)

Dự kiến khai giảng ngày thứ Bảy, 26/06/2021

 

Private Tutoring 160 (kèm 1 - 2 buổi/tuần)

Tuesday: 9:30 – 11:00 AM & Saturday: 5:45 – 7:15 PM: Grammar + Sentence Structure

Địa điểm học: 24 Nguyễn Thành Hãn (vì dịch covid nên sẽ học online qua Zoom) 

Dự kiến khai giảng ngày thứ Bảy, 26/06/2021

 

Private Tutoring 159

Monday: 5:45 - 7:15 PM: Grammar + Sentence Structure

Wednesday: 5:45 - 7:15 PM: Speaking + Listening

Địa điểm học: 24 Nguyễn Thành Hãn (Vì dịch covid nên học online qua ZOOM)

Dự kiến khai giảng ngày thứ Hai, 28/06/2021

 
Bình luận
Tin tức mới