Lịch khai giảng tháng 07/2020

  24/06/2020
 
Lớp Phát âm Giao tiếp cơ bản Pronunciation 18-Basic - Dự kiến khai giảng ngày thứ Ba, 21/07/2020
Thứ Ba & Thứ Năm: 5:45 - 7:15 PM 
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn
 
Private Tutoring 143 - Dự kiến khai giảng ngày thứ Ba, 06/07/2020
Thứ Hai & Thứ Sáu: 8:00 – 9:30 AM
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn
 
Private Tutoring 144 - Dự kiến khai giảng ngày thứ Hai, 14/07/2020
Thứ Ba & Thứ Năm: 7:30 – 9:00 PM
Địa điểm học: 552/10 Trưng Nữ Vương 
 
Private Tutoring 145 - Dự kiến khai giảng ngày thứ Hai, 24/07/2020
Thứ Sáu: 5:45 – 7:15 PM
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn
 
Private Tutoring - Intensive 53 - Dự kiến khai giảng ngày thứ Ba, 02/07/2020
Thứ Ba & Thứ Năm: 5:45 – 7:15 PM
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn
 
Pre IELTS 158 - Dự kiến khai giảng ngày thứ Tư, 01/07/2020
Thứ Tư & Thứ Sáu: 7:30 – 9:00 PM
Địa điểm học: 552/10 Trưng Nữ Vương
 
Pre IELTS 159 - Dự kiến khai giảng ngày thứ Tư, 01/07/2020
Thứ Hai & Thứ Năm: 8:00  9:30 AM
Thứ Tư & Thứ Sáu: 8:00 – 9:30 AM
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn
 
Pre IELTS-Intensive 09 - Dự kiến khai giảng 06/07/2020
Thứ Hai: 5:45 – 7:15 PM
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn
 
Pre IELTS-Intensive 10 - Dự kiến khai giảng 14/07/2020
Thứ Ba & Thứ Năm: 5:45 – 7:15 PM
Thứ Bảy: 9:00 – 10:30 AM
Chủ Nhật: 8:00 – 9:30 AM 
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn
 
IELTS 168 - Dự kiến khai giảng thứ Sáu, 31/07/2020
Thứ Hai & Thứ Sáu: 3:30 – 5:00 PM
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn
 
TOEFL 13 ITP - Dự kiến khai giảng thứ Hai, 13/07/2020
Thứ Hai & Thứ Tư: 9:30 – 11:00 AM
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn
 
Junior 56 - Dự kiến khai giảng 06/07/2020
Thứ Hai & Thứ Tư: 5:45 - 7:15 PM
Địa điểm học: 552/10 Trưng Nữ Vương
 
TOEIC 25 (kèm nhóm) - Dự kiến khai giảng thứ Hai, 13/07/2020
Thứ Hai & Thứ Tư: 5:45 - 7:15 PM
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn
 
Kiddo 25 (Super Minds 04) - Dự kiến khai giảng thứ Năm, 09/07/2020
Thứ Năm: 7:15 - 8:45 PM
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn
 
Kiddo 22 (Super Minds Starters) - Dự kiến khai giảng thứ Hai, 20/07/2020
Thứ Hai & Thứ Sáu: 7:15 - 8:45 PM
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn
 
B2 - Dự kiến khai giảng thứ Tư, 29/07/2020
Thứ Hai & Thứ Tư: 8:0 - 9:30 AM
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn
Bình luận
Tin tức mới

Dịch vụ tại STAIRWAY

Từ Khóa Tìm Kiếm

Fanpage

Bạn cần - STAIRWAY có !

  • Cơ sở 1: 52/16 Nguyễn Thành Hãn, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
  • Cơ sở 2: 24 Nguyễn Thành Hãn, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
  • Liên hệ: 090 524 0795
  • Email: tuvan@stairway.edu.vn

Nhận tin từ STAIRWAY

Chỉ 2 giây đăng ký - Không tốn công tìm kiếm ! Những thông tin mới nhất, hấp dẫn nhất từ STAIRWAY sẽ "bay thẳng" đến email của bạn trong tíc tắc!