Lịch khai giảng tháng 07/2021

  08/09/2021

Private Tutoring 161 (kèm 1 - 2 buổi/tuần)

Wednesday & Friday: 9:30 – 11:00 AM: Grammar + Sentence Structure

Địa điểm học: 24 Nguyễn Thành Hãn (vì dịch covid nên sẽ học online qua Zoom) 

Dự kiến khai giảng ngày thứ Sáu, 02/07/2021

 

Pre IELTS 173: kèm 1-1

Monday: 3:30 – 5:00 PM: Speaking + Reading

Wednesday: 2:00 – 3:30 PM: Writing + Listening

Địa điểm học: 24 Nguyễn Thành Hãn (vì dịch covid nên học online qua Zoom)

Dự kiến khai giảng ngày thứ Hai, 05/07/2021

 

Junior 80 (kèm 1 tuần 2 buổi)

Tuesday: 8:00 – 9:30 AM: Writing + Listening

Thursday: 8:00 – 9:30 AM: Speaking + Reading

Địa điểm học: 24 Nguyễn Thành Hãn (vì dịch covid nên học online qua Zoom)

Dự kiến khai giảng ngày thứ Năm, 08/07/2021

 

Junior 79

Tuesday: 5:45 - 7:15 PM: Writing + Listening

Thursday: 5:45 - 7:15 PM: Speaking + Reading

Địa điểm học: 24 Nguyễn Thành Hãn (vì dịch covid nên học online qua Zoom)

Dự kiến khai giảng ngày thứ Năm, 08/07/2021

 

Private Tutoring - Intensive 65

Tuesday: 7:30 – 9:00 PM: Writing + Listening

Thursday: 7:30 – 9:00 PM: Speaking + Reading

Địa điểm học: 24 Nguyễn Thành Hãn (vì dịch covid nên sẽ học online qua Zoom) 

Dự kiến khai giảng ngày thứ Ba, 13/07/2021

 

IELTS 197 (6.5+)

Tuesday: 5:45 – 7:15 PM: Writing + Listening

Thursday: 5:45 – 7:15 PM: Speaking + Reading

Địa điểm học: 24 Nguyễn Thành Hãn (vì dịch covid nên học online qua Zoom)

Dự kiến khai giảng ngày thứ Ba, 13/07/2021

 

Junior 78 - THCS

Wednesday (chiều thứ Tư): 2:30 - 4:00 PM: Học SGK + Bài tập Bổ trợ và Nâng cao

Địa điểm học: 24 Nguyễn Thành Hãn (Hiện đang học online qua Zoom do dịch covid)

Dự kiến khai giảng ngày thứ Tư, 14/07/2021

 

Private Tutoring - Intensive 66 (kèm 1 tuần 2 buổi)

Monday: 5:45 – 7:15 PM: Writing + Listening

Friday: 5:45 – 7:15 PM: Speaking + Reading

Địa điểm học: 24 Nguyễn Thành Hãn (Hiện đang học online qua Zoom do dịch covid)

Dự kiến khai giảng ngày thứ Sáu, 16/07/2021 

 

Private Tutoring 162 (kèm 1 - 2 buổi/tuần)

Tuesday & Saturday: 5:45 – 7:15 AM: Grammar + Sentence Structure

Địa điểm học: 24 Nguyễn Thành Hãn (Hiện đang học online qua Zoom do dịch covid)

Dự kiến khai giảng ngày Thứ Ba, 20/07/2021

 

LTĐH 04: Ms. Trúc 

Wednesday & Saturday: 3:30  – 5:00 PM

Địa điểm học: 24 Nguyễn Thành Hãn (vì dịch covid nên học online qua Zoom)

Dự kiến khai giảng ngày thứ Hai, 26/07/2021

 

Pre IELTS 174

Tuesday: 7:30 – 9:00 PM: Writing + Listening

Thursday: 7:30 – 9:00 PM: Speaking + Reading

Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn (vì dịch covid nên học online qua Zoom)

Dự kiến khai giảng ngày thứ Năm, 29/07/2021

 

Junior 81

Tuesday: 7:30 – 9:00 PM: Speaking + Reading

Saturday: 7:30 – 9:00 PM: Writing + Listening

Địa điểm học: 24 Nguyễn Thành Hãn (vì dịch covid nên học online qua Zoom)

Dự kiến khai giảng ngày thứ Bảy, 31/07/2021

 
Bình luận
Tin tức mới

Dịch vụ tại STAIRWAY

Từ Khóa Tìm Kiếm

Fanpage

Bạn cần - STAIRWAY có !

  • Cơ sở 1: 52/16 Nguyễn Thành Hãn, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
  • Cơ sở 2: 24 Nguyễn Thành Hãn, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
  • Liên hệ: 090 524 0795
  • Email: tuvan@stairway.edu.vn

Nhận tin từ STAIRWAY

Chỉ 2 giây đăng ký - Không tốn công tìm kiếm ! Những thông tin mới nhất, hấp dẫn nhất từ STAIRWAY sẽ "bay thẳng" đến email của bạn trong tíc tắc!