Lịch khai giảng tháng 08/2020

  30/07/2020

 
Private Tutoring 146 - Lớp kèm 1-1
Dự kiến khai giảng ngày thứ Hai, 03/08/2020
Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Năm & Thứ Sáu: 3:30 – 5:00 PM
 
Private Tutoring 147 - Lớp kèm 1-1
Dự kiến khai giảng ngày thứ Tư, 12/08/2020
Thứ Hai & Thứ Sáu: 8:00 – 9:30 AM
 
Pre IELTS 160
Dự kiến khai giảng ngày thứ Ba, 04/08/2020
Thứ Ba & Thứ Năm: 5:45  7:15 AM
 
Pre IELTS 161 (kèm)
Dự kiến khai giảng ngày thứ Sáu, 21/08/2020
Thứ Hai & Thứ Sáu: 9:30  11:00 PM
 
Pre IELTS 162 (kèm)
Dự kiến khai giảng ngày thứ Ba, 25/08/2020
Thứ Ba: 2:00  3:30 PM
Thứ Tư: 7:30  9:00 PM
 
IELTS 167 (6.5+)
Dự kiến khai giảng thứ Ba, 04/08/2020
Thứ Ba & Thứ Năm: 7:30 – 9:00 PM
 
IELTS 168 - Lớp kèm Writing
Dự kiến khai giảng thứ Năm, 13/08/2020
Thứ Năm: 5:45 – 7:15 PM
Thứ Sáu: 9:00 – 10:30 AM
 
IELTS 169 (7.0+)
Dự kiến khai giảng thứ Năm, 13/08/2020
Thứ Ba & Thứ Năm: 7:30 – 9:00 PM
 
IELTS 170 (Lớp giải đề)
Dự kiến khai giảng thứ Năm, 20/08/2020
Thứ Ba & Thứ Năm: 7:30 – 9:00 PM
 
IELTS 171 (kèm)
Dự kiến khai giảng thứ Hai, 31/08/2020
Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Năm & Thứ Sáu: 7:30 – 9:00 PM
 
Junior 57 - Lớp kèm
Dự kiến khai giảng thứ Bảy, 01/08/2020
Thứ Sáu & Chủ nhật: 9:30 - 11:00 AM
 
Junior 58
Dự kiến khai giảng thứ Ba, 11/08/2020
Thứ Ba & Thứ Năm: 7:30 - 9:00 PM
 
Junior 59 - Lớp kèm
Dự kiến khai giảng thứ Hai, 10/08/2020
Thứ Hai & Thứ Năm: 8:00 - 9:30 AM
Thứ Ba & Thứ Sáu: 9:30 - 11:00 AM
 
B2 - Lớp kèm
Dự kiến khai giảng tháng 08/2020
Thứ Hai & Thứ Tư: 8:00 - 9:30 AM
Bình luận
Tin tức mới