Lịch khai giảng tháng 08/2021

  08/09/2021

IELTS 198 (7.0+)

Monday: 7:30 – 9:00 PM: Writing + Listening

Saturday: 7:30 – 9:00 PM: Speaking + Reading

Địa điểm học: 24 Nguyễn Thành Hãn (vì dịch covid nên học online qua Zoom)

Dự kiến khai giảng ngày thứ Hai, 02/08/2021

 

Private Tutoring 163 (kèm 1 - 2 buổi/tuần)

Friday: 3:30 - 5:00 PM: Speaking + Listening

Saturday: 3:30 - 5:00 PM: Grammar + Sentence Structure

Địa điểm học: Học online qua Zoom

Dự kiến khai giảng ngày Thứ Sáu, 06/08/2021

 

Private Tutoring 164

Tuesday: 5:45 – 7:15 PM: Speaking + Listening

Thursday: 5:30 – 7:00 PM: Grammar + Sentence Structure

Địa điểm học: 24 Nguyễn Thành Hãn (Vì dịch covid nên học online qua ZOOM)

Dự kiến khai giảng ngày thứ Ba, 10/08/2021

 

Junior 82 for Teens

Tuesday: 5:30 – 7:00 PM: Speaking + Reading

Thursday: 5:45 – 7:15 PM: Grammar + Listening

Địa điểm học: 24 Nguyễn Thành Hãn (Vì dịch covid nên học online qua ZOOM)

Dự kiến khai giảng ngày thứ Ba, 17/08/2021

 

Kiddo 41 (Super Minds 05)

Saturday: 2:00 - 3:30 PM

Địa điểm học: 24 Nguyễn Thành Hãn (vì dịch covid nên sẽ học online qua Zoom)  

Dự kiến áp dụng lịch mới từ thứ Bảy, 21/08/2021

 

IELTS 199 (7.0+)

Monday: 5:45 - 7:15 PM: Speaking + Reading

Wednesday: 5:45 - 7:15 PM: Writing + Listening

Địa điểm học: 24 Nguyễn Thành Hãn (Vì dịch covid nên học online qua ZOOM)

Dự kiến khai giảng ngày thứ Tư, 25/08/2021

 

Junior 83

Tuesday: 7:30 – 9:00 PM: Writing + Listening

Thursday: 7:30 – 9:00 PM: Speaking + Reading

Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn (vì dịch covid nên sẽ học online qua Zoom) 

Dự kiến khai giảng ngày thứ Năm, 26/08/2021

 

Bình luận
Tin tức mới