Lịch khai giảng tháng 09/2018

  21/08/2018

Private Tutoring 100 - Dự kiến khai giảng ngày thứ Tư, 05/09/2018
Monday: 5:45 –  7:15  PM: Speaking + Listening
Wednesday: 5:45  – 7:15 PM: Grammar + Sentence Structure
Buổi sinh hoạt tiếng Anh: Sunday: 10:00 - 11:00 AM
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn 
 
Private Tutoring 102 -  Dự kiến khai giảng ngày thứ Ba, 18/09/2018
Tuesday: 5:45 – 7:45 PM: Speaking + Listening
Thursday: 5:45 – 7:15 PM: Grammar + Sentence Structure

Buổi sinh hoạt tiếng Anh: Sunday: 10:00 - 11:00 AM (Cơ sở Nguyễn Thành Hãn)
Địa điểm học: 552/10 Trưng Nữ Vương

Private Tutoring 103 (kèm 1-1) - Dự kiến khai giảng thứ Tư, 05/09/2018
Wednesday: 9:30 - 11:00 AM: Speaking + Listening
Friday: 7:30 - 9:00 PM: Grammar + Sentence Structor

Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn

Private Tutoring 104 (kèm 1-1) - Dự kiến khai giảng thứ Sáu, 14/09/2018
Monday, Friday: 9:30 - 11:00 AM: Speaking + Listening
Tuesday, Saturday: 9:30 - 11:00 AM: Grammar + Sentence Structure

Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn 

Private Tutoring 105 - Dự kiến khai giảng ngày thứ Tư, 26/09/2018
Wednesday: 7:30  –  9:00 PM: Speaking + Listening:
Friday: 7:30 – 9:00 PM: Grammar + Sentence Structure
Buổi sinh hoạt tiếng Anh: Sunday: 10:00 - 11:00 AM: Mr. Nick (Cơ sở Nguyễn Thành Hãn)

Địa điểm học: 552/10 Trưng Nữ Vương

 

Pre IELTS 101 - Dự kiến khai giảng ngày thứ Ba, 04/09/2018
Tuesday: 7:30  – 9:00 PM: Writing + Listening
Thursday: 7:30 – 9:00 PM: Speaking + Reading
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn     
 
Pre IELTS 102 - Dự kiến khai giảng ngày thứ Hai, 17/09/2018
Monday: 5:45 – 7:15 PM: Speaking + Reading
Wednesday: 5:45 – 7:15 PM: Writing + Listening
Địa điểm học: 552/10 Trưng Nữ Vương 
 
Pre IELTS 103 - Dự kiến khai giảng ngày thứ Tư, 12/09/2018
Wednesday, Friday: 3:30 - 5:00 PM: Writing
Monday: 7:30 - 9:00 PM and Saturday: 3:30 - 5:00 PM: Speaking

Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn
 
Pre IELTS 104 - Dự kiến khai giảng ngày thứ Tư, 26/09/2018 
Wednesday: 7:30 – 9:00 PM: Speaking + Reading
Sunday: 3:30 – 5:00 PM: Writing + Listening

Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn   
 
Pre IELTS 105 - Dự kiến bắt đầu thứ Ba, 25/09/2018
Tuesday: 8:00 - 9:30 AM: Speaking + Reading
Saturday: 10:30 AM - 12:00 PM: Listening + Writing

Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn

 
IELTS 121 - Dự kiến khai giảng ngày thứ Sáu, 07/09/2018 
Wednesday: 7:30 – 9:00 PM: Speaking + Reading
Friday: 7:30 – 9:00 PM: Writing + Listening
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn
 
IELTS 122 - Dự kiến khai giảng ngày thứ Năm, 27/09/2018 
Tuesday: 5:45 – 7:15 PM: Speaking + Reading
Thursday: 5:45 – 7:15 PM: Writing + Listening

Địa điểm học: 552/10 Trưng Nữ Vương
 
IELTS 123 - Dự kiến khai giảng ​​thứ ​Ba​, ​25/09/2018
​​Tuesday: 9:30 - 11:00 AM: Speaking​ + Reading​
Thursday: 10:30 AM - ​12:00 PM: Writing​ + Listening

Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn
 
Junior 12 - Dự kiến khai giảng ngày thứ Bảy, 08/09/2018
Thursday: 5:45 – 7:15 PM: Writing + Listening
Saturday: 5:45 – 7:15 PM: Speaking + Reading
Buổi sinh hoạt tiếng Anh: Sunday: 10:00 - 11:00 AM
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn
 
Junior 13 - Dự kiến khai giảng ngày thứ Năm, 27/09/2018
Thursday: 7:30 – 9:00 PM: Speaking + Reading
Saturday: 5:45 – 7:15 PM: Writing + Listening

Buổi sinh hoạt tiếng Anh: Sunday: 10:00 - 11:00 AM
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn
 
Lớp Phát âm căn bản Pronunciation 05 - Dự kiến khai giảng ngày thứ Tư, 26/09/2018
Wednesday: 5:45 - 7:15 PM 
Sunday: 8:30 - 10:00 AM
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn
 
Lớp Giao tiếp căn bản - Dự kiến khai giảng ngày thứ Tư, 12/09/2018
Wednesday & Friday: 7:30 - 9:00 PM
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn
 
Lớp Kindy (dành cho bé 4-6 tuổi) - Dự kiến khai giảng ngày thứ Tư, 12/09/2018
Monday & Wednesday: 7:00 - 8:30 PM
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn
 

 
 
Bình luận
Tin tức mới

Dịch vụ tại STAIRWAY

Từ Khóa Tìm Kiếm

Fanpage

Bạn cần - STAIRWAY có !

  • Cơ sở 1: 52/16 Nguyễn Thành Hãn, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
  • Cơ sở 2: 24 Nguyễn Thành Hãn, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
  • Liên hệ: 090 524 0795
  • Email: tuvan@stairway.edu.vn

Nhận tin từ STAIRWAY

Chỉ 2 giây đăng ký - Không tốn công tìm kiếm ! Những thông tin mới nhất, hấp dẫn nhất từ STAIRWAY sẽ "bay thẳng" đến email của bạn trong tíc tắc!