Lịch khai giảng tháng 09/2020

  31/08/2020
 
Private Tutoring 147
Dự kiến khai giảng ngày thứ Sáu, 11/09/2020
Thứ Hai & Thứ Sáu: 5:45 – 7:15 PM
 
Private Tutoring - Intensive 55
Dự kiến khai giảng ngày thứ Hai, 14/09/2020
Thứ Hai & Thứ Tư: 7:30 – 9:00 PM
 
Pre IELTS 163
Dự kiến khai giảng ngày thứ Tư, 09/09/2020
Thứ Tư & Thứ Sáu: 5:45 – 7:15 PM
 
IELTS 172 (6.5+)
Dự kiến khai giảng ngày thứ Hai, 14/09/2020
Thứ Hai & Thứ Tư: 5:45 – 7:15 PM
 
Kiddo 26
Dự kiến khai giảng ngày thứ Ba, 01/09/2020
Thứ Ba: 7:15 – 8:45 PM
 
Junior 60
Dự kiến khai giảng ngày thứ Năm, 10/09/2020
Thứ Ba & Thứ Năm: 5:45 – 7:15 PM
 
Lớp Phát âm Giao tiếp trung cấp Pronunciation 19-Upper Intermediate
Dự kiến khai giảng ngày thứ Ba, 08/09/2020
Thứ Ba & Thứ Năm: 7:30 - 9:00 PM
 
Com 14
Dự kiến khai giảng tháng 09/2020
Thứ Ba & Thứ Năm: 5:45 - 7:15 PM
 
Com 15
Dự kiến khai giảng tháng 09/2020
Thứ Tư và Sáu: 3:30 - 5:00 PM
Bình luận
Tin tức mới