Lịch khai giảng tháng 10/2018

  25/09/2018

Private Tutoring 106 - Dự kiến khai giảng ngày thứ Ba, 02/10/2018 
Tuesday: 7:30  – 9:00 PM: Speaking + Listening
Thursday: 7:30 – 9:00 PM: Grammar + Sentence Structure
Buổi sinh hoạt tiếng Anh: Sunday: 10:00 - 11:00 AM (Cơ sở Nguyễn Thành Hãn)
Địa điểm học: 552/10 Trưng Nữ Vương
   
Pre IELTS 104 - Dự kiến khai giảng ngày thứ Ba, 09/10/2018
Tuesday: 7:30 – 9:00 PM: Writing + Listening
Thursday: 7:30 – 9:00 PM: Speaking + Reading

Địa điểm học: 552/10 Trưng Nữ Vương 
 

Private Tutoring - Intensive 28 - Dự kiến khai giảng ngày thứ Ba, 09/10/2018
Tuesday: 7:30 – 9:00 PM: Speaking + Reading
Saturday: 7:30 – 9:00 PM: Writing + Listening
Buổi sinh hoạt tiếng Anh: Sunday: 10:00 - 11: 00 AM

Địa điểm học:  52/16 Nguyễn Thành Hãn 

 

Junior 14 - Dự kiến khai giảng ngày thứ Hai, 08/10/2018
Monday: 5:45 – 7:15 PM: Speaking + Reading
Friday: 5:45 – 7:15 PM: Listening + Writing
Buổi sinh hoạt tiếng Anh: Sunday: 10:00 - 11:00 AM

Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn

 

Private Tutoring 107 - Dự kiến khai giảng ngày thứ Sáu, 12/10/2018
Wednesday: 5:45 –  7:15 PM: Grammar + Sentence Structure
Friday: 5:45 – 7:15 PM: Speaking + Listening
Buổi sinh hoạt tiếng Anh: Sunday: 10:00 - 11:00 AM
Địa điểm học: 552/10 Trưng Nữ Vương
 
Private Tutoring 108 - Dự kiến khai giảng ngày thứ Tư, 17/10/2018
Monday: 7:30 – 9:00 PM: Speaking + Listening
Wednesday: 7:30 - 9:00 PM: Grammar + Sentence Structure
Buổi sinh hoạt tiếng Anh: Sunday: 10:00 - 11:00 AM(Cơ sở Nguyễn Thành Hãn)
Địa điểm học: 552/10 Trưng Nữ Vương 
 
 
IELTS 124 - Dự kiến khai giảng ngày thứ Năm, 18/10/2018 
Tuesday: 7:30 – 9:00 PM: Speaking + Reading
Saturday: 7:30 – 9:00 PM: Writing + Listening
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn   
 
Private Tutoring - Intensive 28Dự kiến khai giảng ngày thứ Bảy, 20/10/2018
Tuesday: 5:45 – 7:15 PM: Speaking + Reading
Saturday: 7:30 – 9:00 PM: Writing + Listening
Buổi sinh hoạt tiếng Anh: Sunday: 10:00 - 11: 00 AM: Mr. Nick
Địa điểm học:  52/16 Nguyễn Thành Hãn
 
 
IELTS 125 - Dự kiến khai giảng ngày thứ Ba, 16/10/2018 
Tuesday: 7:30 – 9:00 PM: Writing + Listening
Thursday: 7:30 – 9:00 PM: Speaking + Reading
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn   
 
 
Pre IELTS 106Dự kiến khai giảng ngày thứ Sáu, 26/10/2018
Monday: 5:45 – 7:45 PM: Writing + Listening
Friday: 5:45 – 7:15 PM: Speaking + Reading
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn
 

Private Tutoring 109 (kèm 1-1) - Dự kiến khai giảng thứ Hai, 15/10/2018
Monday: 9:30 - 11:00 AM: Grammar + Sentence Structure
Friday: 8:00 - 9:30 AM: Speaking + Listening

Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn 


IELTS 127 (kèm 1): Writing only - Dự kiến khai giảng ngày thứ Tư, 24/10/2018
Wednesday: 3:30 - 5:00 PM & Friday: 8:00 - 9:30 AM: Writing

Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn

 
Bình luận
Tin tức mới

Dịch vụ tại STAIRWAY

Từ Khóa Tìm Kiếm

Fanpage

Bạn cần - STAIRWAY có !

  • Cơ sở 1: 52/16 Nguyễn Thành Hãn, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
  • Cơ sở 2: 24 Nguyễn Thành Hãn, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
  • Liên hệ: 090 524 0795
  • Email: tuvan@stairway.edu.vn

Nhận tin từ STAIRWAY

Chỉ 2 giây đăng ký - Không tốn công tìm kiếm ! Những thông tin mới nhất, hấp dẫn nhất từ STAIRWAY sẽ "bay thẳng" đến email của bạn trong tíc tắc!