Lịch khai giảng tháng 10/2019

  22/09/2019
 
TOEIC 19 - Dự kiến khai giảng ngày thứ Ba, 01/10/2019
Tuesday: 5:45 – 7:15 PM
Wednesday: 7:30 – 9:00 PM
Địa điểm học: 552/10 Trưng Nữ Vương
 
Pre IELTS 137 - Dự kiến khai giảng ngày thứ Ba, 08/10/2019
Tuesday: 7:30 – 9:00 PM: Writing + Listening
Thursday: 5:45 – 7:15 PM: Speaking + Reading
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn  
 
Lớp Phát âm căn bản & Giao tiếp căn bản Pronunciation 13 - Dự kiến khai giảng ngày thứ Ba, 08/10/2019
Tuesday & Saturday: 7:30 - 9:00 PM 
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn
     
IELTS 147 - Dự kiến khai giảng ngày thứ Bảy, 05/10/2019
Thursday: 7:30 – 9:00 PM: Writing + Listening
Saturday: 7:30 – 9:00 PM: Speaking + Listening
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn
 
Lớp Phát âm Giao tiếp Tiền Trung cấp Pronunciation 11-Pre Intermediate - Dự kiến khai giảng ngày thứ Bảy, 05/10/2019
Monday & Saturday: 5:30 - 7:00 PM (Chiều thứ Hai & thứ Bảy 5h30)
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn
 
Lớp Phát âm Giao tiếp Tiền Trung cấp Pronunciation 15-Intermediate - Khai giảng ngày thứ Tư, 09/10/2019
Wednesday & Saturday: 5:45 - 7:15 PM (Thứ Tư & thứ Bảy 5h45 chiều)
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn
     
Private Tutoring 134 - Dự kiến khai giảng ngày thứ Sáu, 11/10/2019
Wednesday: 5:45  – 7:15 PM: Grammar + Sentence Structure
Friday: 5:45 –  7:15 PM: Speaking + Listening
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn 
 
Private Tutoring - Intensive 42 - Dự kiến khai giảng ngày thứ Sáu, 23/10/2019
Wednesday: 5:45  – 7:15 PM: Writing + Listening
Friday: 7:30 – 9:00 PM: Speaking + Listening
Địa điểm học: 552/10 Trưng Nữ Vương
 
Private Tutoring 135 - Dự kiến khai giảng ngày thứ Năm, 31/10/2019
Tuesday: 5:45  – 7:15 PM: Grammar + Sentence Structure
Thursday: 5:45 –  7:15 PM: Speaking + Listening
Địa điểm học: 552/10 Trưng Nữ Vương
 
Junior 42 - Dự kiến khai giảng ngày thứ Bảy, 26/10/2019
Tuesday: 5:45 – 7:15 PM: Writing + Listening
Saturday: 5:45 – 7:15 PM: Speaking + Listening
Địa điểm học: 552/10 Trưng Nữ Vương
 
LTĐH 03 - Dự kiến khai giảng ngày thứ Ba, 22/10/2019
Tuesday & Thursday: 9:00  – 10:30 AM
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn
 
Kiddo 15 - Dự kiến khai giảng ngày thứ Sáu, 18/10/2019 
Học tối thứ Tư & thứ Sáu
Wednesday & Friday: 7:15 - 8:45 PM
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn
 
Com 11 - Dự kiến khai giảng ngày thứ Hai, 28/10/2019 
Monday & Wednesday: 7:30 - 9:00 PM
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn
 
TOEIC 20 - Dự kiến khai giảng ngày thứ Sáu, 18/10/2019
Wednesday: 9:30 – 11:00 AM
Friday: 9:30 – 11:00 AM
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn
 
 
 
 
 
 
 

 
Bình luận
Tin tức mới