Lịch khai giảng tháng 10/2020

  26/10/2020

 

IELTS 173 (kèm 1 tuần 4 buổi):

Dự kiến khai giảng ngày Thứ Năm, 01/10/2020

Monday: 2:30 – 4:00 PM & Friday: 3:45 – 5:15 PM: Speaking + Reading:

Tuesday, Thursday: 2:30 – 4:00 PM & Saturday: 3:00 – 4:30 PM: Writing + Listening: 

Địa điểm học: Học ONLINE qua Zoom/Facebook Messenger/Google Meet

Pre IELTS 164 (kèm 1 tuần 4 buổi):

Dự kiến khai giảng ngày Thứ Hai, 05/10/2020

Tuesday & Thursday: 8:00 – 9:30 AM: Speaking + Reading: 

Wednesday & Saturday: 2:00 – 3:30 PM: Writing + Listening: 

Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn

Private Tutoring - Intensive 56 (kèm 1 tuần 2 buổi): 

Dự kiến khai giảng ngày thứ Tư, 14/10/2020 

Wednesday: 9:30 – 11:00 AM: Speaking + Reading 

Friday: 9:30 – 11:00 AM: Writing + Listening

Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn

Private Tutoring 149: 

Dự kiến khai giảng ngày thứ Năm, 15/10/2020

Tuesday: 7:30 - 9:00 PM: Speaking + Listening

Thursday: 7:30 - 9:00 PM: Grammar + Sentence Structure

Địa điểm học: 552/10 Trưng Nữ Vương 

Pre IELTS 165:

Dự kiến khai giảng ngày thứ Năm, 15/10/2020

Tuesday: 5:45 – 7:15 PM: Writing + Listening

Thursday: 5:45 – 7:15 PM: Speaking + Reading

Địa điểm học: 552/10 Trưng Nữ Vương

Kiddo 27 (Super Minds 2): 

Dự kiến khai giảng ngày thứ Hai, 19/10/2020

Học tối thứ Hai và thứ Sáu tại cơ sở Nguyễn Thành Hãn, sáng Chủ nhật vẫn học online cho đến khi có thông báo mới

Monday: 7:15 - 8:45 PM: 

Friday: 7:15 - 8:45 PM: 

Sunday: 9:00 - 10:30 AM: Online Tutorial 

Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn

Private Tutoring 150 (kèm 2):

Dự kiến khai giảng ngày thứ Tư, 21/10/2020

Wednesday: 6:00 – 7:30 PM: Grammar + Sentence Structure

Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn 

Junior 57:

Dự kiến khai giảng ngày thứ Năm, 22/10/2020

Tuesday: 7:30 - 9:00 PM: Writing + Listening

Thursday: 7:30 - 9:00 PM: Speaking + Reading

Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn

IELTS 174 (kèm nhóm nhỏ, 1 tuần 2 buổi)

Dự kiến khai giảng ngày Thứ Ba, 27/10/2020

Tuesday: 3:30 – 5:00 PM: Speaking

Friday: 5:30 – 7:00 PM: Writing

Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn

Pre IELTS 166:

Dự kiến khai giảng ngày thứ Hai, 27/10/2020

Monday: 7:30 – 9:00 PM: Writing + Listening

Wednesday: 7:30 – 9:00 PM: Speaking + Reading

Địa điểm học: 552/10 Trưng Nữ Vương

Private Tutoring - Intensive 57:

Dự kiến khai giảng ngày thứ Ba, 27/10/2020

Tuesday: 5:45 – 7:15 PM: Writing + Listening

Thursday: 5:45 – 7:15 PM: Speaking + Reading

Địa điểm học: 552/10 Trưng Nữ Vương

Pre IELTS - Intensive 11:

Dự kiến khai giảng ngày thứ Tư, 28/10/2020

Wednesday: 7:30 – 9:00 PM: Speaking + Reading

Friday: 7:30 – 9:00 PM: Writing + Listening

Địa điểm học: 552/10 Trưng Nữ Vương

Bình luận
Tin tức mới

Dịch vụ tại STAIRWAY

Từ Khóa Tìm Kiếm

Fanpage