Lịch khai giảng tháng 11/2017

  01/11/2017


Lớp Private Tutoring 74 - Dự kiến khai giảng ngày Thứ Năm, 02/11/2017
Thursday: 5:45 – 7:15 PM: Speaking + Listening
Sunday: 8:00 – 9:30 AM: Grammar + Sentence Structure
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn

Lớp Private Tutoring 75 - Dự kiến khai giảng ngày Chủ nhật, 05/11/2017
Wednesday: 7:30 – 9:00 PM: Speaking + Listening
Sunday: 8:00 – 9:30 AM: Grammar + Sentence Structure
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn

Lớp Private Tutoring 76 - Dự kiến khai giảng ngày thứ Ba, 21/11/2017
Tuesday: 5:45 – 7:15 PM: Grammar + Sentence Structure
Thursday: 5:45 – 7:15 PM: Speaking + Listening
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn

Lớp Private Tutoring 77 - Khai giảng ngày thứ Hai, 27/11/2017
Monday: 5:45 – 7:15 PM: Speaking + Listening
Friday: 5:45 – 7:15 PM: Grammar + Sentence Structure
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn
 

Lớp Private Tutoring - Intensive 11 - Dự kiến khai giảng ngày thứ Ba, 07/11/2017 
Tuesday: 7:30 – 9:00 PM: Speaking + Reading
Saturday: 5:30 – 7:00 PM: Writing + Listening
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn

Lớp Private Tutoring - Intensive 12 - Dự kiến khai giảng ngày thứ Tư, 22/11/2017 
Wednesday: 5:45 – 7:15 PM: Writing + Listening
Friday: 5:45 – 7:15 PM: Speaking + Reading
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn
 

Lớp Pre IELTS 65 - Dự kiến khai giảng ngày thứ Hai, 13/11/2017 
Monday: 7:30 – 9:00 PM: Speaking + Reading
Friday: 7:30 – 9:00 PM: Listening + Writing
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn
 
Lớp Pre IELTS 66 - Dự kiến khai giảng ngày thứ Năm, 16/11/2017  
Tuesday: 5:45 – 7:15 PM: Listening + Writing
Thursday: 5:45 – 7:15 PM: Speaking + Reading
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn

Lớp Pre IELTS 67 - Dự kiến khai giảng ngày thứ Bảy, 18/11/2017 
Tuesday: 5:45 – 7:15 PM: Listening + Writing
Saturday: 5:45 – 7:15 PM: Speaking + Reading
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn    

Lớp Pre IELTS 69 - Dự kiến khai giảng ngày thứ Năm, 23/11/2017
Thursday: 5:45 – 7:15 PM: Listening + Writing
Saturday: 5:45 – 7:15 PM: Speaking + Reading
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn

Lớp Pre IELTS 70 - Dự kiến khai giảng ngày thứ Hai, 04/12/2017 
Monday: 5:45 – 7:15 PM: Writing + Listening
Friday: 5:45 – 7:15 PM: Speaking + Reading
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn     
 

Lớp IELTS 103 - Dự kiến khai giảng ngày thứ Hai, 27/11/2017
Monday: 5:45 – 7:15 PM: Writing + Listening
Friday: 5:45 – 7:15 PM: Speaking + Reading
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn
 

Lớp Pronunciation 04 - Dự kiến khai giảng ngày thứ Tư, 06/12/2017
Wednesday: 7:30 - 9:00 PM
Sunday: 5:30 – 7:00 PM
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn
Lộ trình: 12 buổi/1 khóa
 
Tìm hiểu về các khóa học của STAIRWAY TẠI ĐÂY.
Email: tuvan@stairway.edu.vn
Hotline: 037 719 8484
 
Lưu ý:
- Học viên có quyền bảo lưu học phí và thời gian học lên đến 03 tháng kể từ ngày thông báo;
- STAIRWAY chỉ đón các bạn học viên đến kiểm tra đầu vào và tư vấn theo lịch trình ĐÃ ẤN ĐỊNH. Nếu không thể sắp xếp theo lịch của STAIRWAY cung cấp, vui lòng liên hệ số hotline 037 719 8484 để được tư vấn và sắp xếp lịch riêng.
- Xem lịch và đăng ký kiểm tra đầu vào TẠI ĐÂY.
 
Bình luận
Tin tức mới

Dịch vụ tại STAIRWAY

Từ Khóa Tìm Kiếm

Fanpage