Lịch khai giảng tháng 11/2018

  24/10/2018

Kiddo 08 - Kiddo 09 - Dự kiến khai giảng ngày thứ Sáu, 02/11/2018
Tuesday: 4:30 - 5:30 PM
Friday: 5:30 - 7:00 PM
Saturday: 9:00 - 10:30 AM
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn
 
 
Junior 15 - Dự kiến khai giảng ngày thứ Hai, 05/11/2018
Monday: 5:45 – 5:75 PM: Listening + Writing
Wednesday: 5:45 – 7:15 PM: Speaking + Reading
Buổi sinh hoạt tiếng Anh: Sunday: 10:00 - 11:00 AM
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn
 
Junior 16 - Dự kiến khai giảng ngày thứ Tư, 21/11/2018
Wednesday: 7:30 – 9:00 PM: Speaking + Reading
Friday: 7:30 – 9:00 PM: Listening + Writing
Buổi sinh hoạt tiếng Anh: Sunday: 10:00 - 11:00 AM
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn
 
 
Private Tutoring 110 - Dự kiến khai giảng ngày thứ Năm, 01/11/2018
Tuesday: 7:30 – 9:00 PM: Grammar + Sentence Structure
Thursday: 7:30 – 9:00 PM: Speaking + Listening
Sunday: 10:00 - 11:00 AM: Giao tiếp với người bản xứ
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn 
 
Private Tutoring 111 - Dự kiến khai giảng thứ Năm, 01/11/2018
Monday: 3:30 - 5:00 PM & Thursday: 9:30 - 11:00 AM: Speaking + Listening
Saturday & Sunday: 2:30 - 4:00 PM: Grammar + Sentence Structure 
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn
 
Private Tutoring 112Dự kiến khai giảng ngày thứ Năm, 15/11/2018
Tuesday: 5:45 – 7:15 PM: Grammar + Sentence Structure
Thursday: 5:45 – 7:15 PM: Speaking + Listening
Sunday: 10:00 - 11:00 AM: Giao tiếp với người bản xứ
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn 
 
Private Tutoring 113 - Dự kiến khai giảng thứ Ba, 20/11/2018
Wednesday & Friday: 3:30 - 5:00 PM: Speaking + Listening
Tuesday & Thursday: 3:30 - 5:00 PM: Grammar + Sentence Structure
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn
 
 
Private Tutoring - Intensive 29 - Dự kiến khai giảng ngày thứ Ba, 27/11/2018
Tuesday: 5:45 – 7:15 PM: Speaking + Reading
Saturday: 7:30 – 9:00 PM: Writing + Listening
Buổi sinh hoạt tiếng Anh: Sunday: 10:00 - 11: 00 AM
Địa điểm học:  52/16 Nguyễn Thành Hãn  
 
 
Pre IELTS 107Dự kiến bắt đầu thứ Sáu, 02/11/2018
Friday: 3:30 - 5:00 PM: Writing + Listening
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn
 
Pre IELTS 108Dự kiến khai giảng ngày thứ Sáu, 23/11/2018
Wednesday: 5:45 – 7:15 PM: Writing + Listening
Friday: 5:45 – 7:15 PM: Speaking + Reading
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn
 
Pre IELTS 109Dự kiến khai giảng ngày thứ Năm, 15/11/2018
Tuesday: 7:30 – 9:00 PM: Speaking + Reading
Thursday: 7:30 – 9:00 PM: Writing + Listening
Địa điểm học: 552/10 Trưng Nữ Vương
 
Pre IELTS 110 - Dự kiến bắt đầu thứ Tư, 07/11/2018
Tuesday & Saturday: 8:00 - 9:30 AM: Speaking + Reading
Monday & Wednesday: 3:30 - 5:00 PM: Listening + Writing
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn
 
Pre IELTS 111 - Dự kiến bắt đầu thứ Bảy, 10/11/2018
Saturday: 3:30 - 5:00 PM: Listening + Writing
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn
 
Pre IELTS 112 -  Dự kiến bắt đầu thứ Ba, 06/11/2018
Monday, Wednesday, & Friday: 3:30 - 5:00 PM: Speaking + Reading
Tuesday, Thursday, & Saturday: 3:30 - 5:00 PM: Listening + Writing
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn
 
 
IELTS 126Dự kiến khai giảng ngày thứ Năm, 15/11/2018
Tuesday: 7:30 – 9:00 PM: Speaking + Reading
Thursday: 7:30  – 9:00 PM: Writing + Listening
Địa điểm học: 552/10 Trưng Nữ Vương
 
IELTS 128 - Dự kiến khai giảng ngày thứ Sáu, 09/11/2018 
Tuesday: 7:30 - 9:00 PM: Writing + Listening
Friday: 8:00 - 9:30 AM: Speaking + Reading
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn
 
 
TOEFL 10 - Dự kiến khai giảng thứ Sáu, 02/11/2018
Wednesday & Friday: 9:00 - 10:30 AM
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn
Bình luận
Tin tức mới

Dịch vụ tại STAIRWAY

Từ Khóa Tìm Kiếm

Fanpage

Bạn cần - STAIRWAY có !

  • Cơ sở 1: 52/16 Nguyễn Thành Hãn, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
  • Cơ sở 2: 24 Nguyễn Thành Hãn, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
  • Liên hệ: 090 524 0795
  • Email: tuvan@stairway.edu.vn

Nhận tin từ STAIRWAY

Chỉ 2 giây đăng ký - Không tốn công tìm kiếm ! Những thông tin mới nhất, hấp dẫn nhất từ STAIRWAY sẽ "bay thẳng" đến email của bạn trong tíc tắc!