Lịch khai giảng tháng 11/2019

  29/10/2019

Junior 42 - Dự kiến khai giảng ngày thứ Năm, 14/11/2019
Thursday: 7:30 – 9:00 PM: Speaking + Reading
Saturday: 7:30 – 9:00 PM: Writing + Listening
Địa điểm học: 552/10 Trưng Nữ Vương
 
Pre IELTS 140 - Dự kiến khai giảng ngày thứ Hai, 04/11/2019
Monday: 7:30 – 9:00 PM: Writing + Listening
Wednesday: 7:30 – 9:00 PM: Speaking + Reading
Địa điểm học: 552/10 Trưng Nữ Vương
 
Pre IELTS 141 - Dự kiến khai giảng ngày thứ Ba, 26/11/2019
Tuesday: 5:45 – 7:15 PM: Writing + Listening
Thursday: 5:45 – 7:15 PM: Speaking + Reading
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn
 
Lớp Phát âm Giao tiếp cơ bản Pronunciation 15 - Khai giảng ngày thứ Năm, 21/11/2019
Thursday: 7:30 – 9:00 PM
Saturday: 5:30 - 7:00 PM 
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn
 
Junior 45 - THCS Lớp 8 - Dự kiến khai giảng ngày thứ Năm, 07/11/2019
Monday, Thursday, Friday: 9:30 - 11:00 AM
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn
 
 
Private Tutoring 136 - Dự kiến khai giảng ngày thứ Sáu, 22/11/2019
Monday: 5:45 – 7:15 PM: Speaking + Listening
Friday: 5:45 – 7:15 PM: Grammar + Sentence Structure
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn 
 
 
Junior 46-THCS (Lớp 6+7) - Dự kiến khai giảng thứ Bảy, 23/11/2019
Saturday: 3:30 – 5:00 PM
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn
 
Junior 47-THCS (Lớp 8+9) - Dự kiến khai giảng thứ Bảy, 23/11/2019
Saturday: 3:30 – 5:00 PM
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn
 
 
PreIELTS-Intensive 09 - Dự kiến khai giảng ngày thứ Tư, 30/11/2019
Monday: 5:45 – 7:15 PM: Writing + Listening
Wednesday: 7:30 - 9:00 PM: Speaking + Reading
Địa điểm học: 552/10 Trưng Nữ Vương
 
Pronunciation 16 - Dự kiến khai giảng ngày Chủ nhật, 10/11/2019
Friday: 7:30 - 9:00 PM & Sunday: 8:00 - 9:30 AM
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn
 
Lớp Phát âm căn bản & Giao tiếp Tiền Trung cấp Pronunciation 17 - PreIntermediate - Dự kiến khai giảng ngày thứ Tư, 27/11/2019
Wednesday & Friday: 7:30 - 9:00 PM
Địa điểm học: 552/10 Trưng Nữ Vương
 
IELTS 149 - Dự kiến khai giảng ngày Thứ tư, 13/11/2019
Tuesday, Friday: 10:00 – 11:30 AM
Wednesday, Saturday: 9:30 – 11:00 AM
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn
 

IELTS 150 - Dự kiến khai giảng ngày thứ Hai, 18/11/2019
Monday: 3:00 – 4:30 PM: Speaking + Reading
Friday: 2:00 – 3:30 PM: Writing + Listening
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn

IELTS 151 (kèm 1 tuần 3 buổi) - Dự kiến khai giảng ngày thứ Ba, 26/11/2019     
Tuesday: 3:30 – 5:00 PM & Friday: 9:30 – 11:00 AM: Speaking + Reading
Wednesday: 3:30 – 5:00 PM: Writing + Listening: Ms. Tuyến
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn

   
 
Bình luận
Tin tức mới

Dịch vụ tại STAIRWAY

Từ Khóa Tìm Kiếm

Fanpage

Bạn cần - STAIRWAY có !

  • Cơ sở 1: 52/16 Nguyễn Thành Hãn, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
  • Cơ sở 2: 24 Nguyễn Thành Hãn, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
  • Liên hệ: 090 524 0795
  • Email: tuvan@stairway.edu.vn

Nhận tin từ STAIRWAY

Chỉ 2 giây đăng ký - Không tốn công tìm kiếm ! Những thông tin mới nhất, hấp dẫn nhất từ STAIRWAY sẽ "bay thẳng" đến email của bạn trong tíc tắc!