Lịch khai giảng tháng 11/2020

  26/10/2020

 

 

 

IELTS 175 (6.5+): 

Dự kiến khai giảng ngày thứ Ba, 03/11/2020

Tuesday: 5:45 – 7:15 PM: Speaking + Reading

Thursday: 5:45 – 7:15 PM: Writing + Listening
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn

Private Tutoring 151: 

Dự kiến khai giảng ngày thứ Năm, 05/11/2020

Tuesday: 7:30 - 9:00 PM: Speaking + Listening

Thursday: 7:30 - 9:00 PM: Grammar + Sentence Structure

Địa điểm học: 552/10 Trưng Nữ Vương 

Junior 62:

Dự kiến khai giảng ngày thứ Năm, 05/11/2020

Tuesday: 7:30 - 9:00 PM: Writing + Listening

Thursday: 7:30 - 9:00 PM: Speaking + Reading

Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn

Lớp Phát âm Giao tiếp Tiền Trung cấp Pronunciation 21-Pre Intermediate: 

Dự kiến khai giảng ngày thứ Sáu, 05/11/2020

Monday & Friday: 6:00 - 7:30 PM 

Địa điểm học: 552/10 Trưng Nữ Vương 

Lớp Phát âm Giao tiếp cơ bản Pronunciation 20-Basic

Dự kiến khai giảng ngày thứ Sáu, 06/11/2020

Monday & Friday: 7:30 - 9:00 PM 

Địa điểm học: 552/10 Trưng Nữ Vương

Bình luận
Tin tức mới