Lịch khai giảng tháng 11/2021

  05/11/2021

Có thể là hình ảnh về 8 người, mọi người đang đứng và trong nhà

Junior 87

Monday: 7:30 – 9:00 PM: Writing + Listening

Wednesday: 7:30 – 9:00 PM: Speaking + Reading

Địa điểm học: 24 Nguyễn Thành Hãn (vì dịch covid nên sẽ học online qua Zoom) 

Dự kiến khai giảng ngày thứ Hai, 01/11/2021

 

Pre IELTS 177

Tuesday: 7:30 – 9:00 PM: Speaking + Reading

Thursday: 7:30 – 9:00 PM: Writing + Listening

Địa điểm học: 24 Nguyễn Thành Hãn (vì dịch covid nên học online qua Zoom)

Dự kiến khai giảng ngày thứ Ba, 02/11/2021

 

Private Tutoring - Intensive 68

Monday: 5:45 – 7:15 PM: Writing + Listening

Wednesday: 5:45 – 7:15 PM: Speaking + Reading

Địa điểm học: 24 Nguyễn Thành Hãn (vì dịch covid nên sẽ học online qua Zoom) 

Dự kiến khai giảng ngày thứ Tư, 03/11/2021

 

Junior 88 - THPT

Saturday: 7:30 - 9:00 AM: Học SGK + Bài tập Bổ trợ và Nâng cao

Địa điểm học: 24 Nguyễn Thành Hãn (Hiện đang học online qua Zoom do dịch covid)

Dự kiến khai giảng ngày thứ Bảy, 06/11/2021

 

Kiddo 47 (dành cho bé 7-8 tuổi hoặc kiểm tra đầu đã pass được level Starter)

Tuesday: 7:15 - 8:45 PM

Saturday: 9:30 - 11:00 AM

Địa điểm học: 24 Nguyễn Thành Hãn (Hiện đang học online qua Zoom do dịch covid)

Dự kiến khai giảng ngày thứ Bảy, 06/11/2021 

 

IELTS 202 (7.0+)

Tuesday: 5:45 – 7:15 PM: Writing + Listening

Sunday: 8:00 – 9:30 AM: Speaking + Reading

Địa điểm học: 24 Nguyễn Thành Hãn (vì dịch covid nên học online qua Zoom)

Dự kiến khai giảng ngày Chủ nhật, 07/11/2021

 

IELTS 203 (6.5+)

Tuesday: 7:30 – 9:00 PM: Writing + Listening

Thursday: 7:30 – 9:00 PM: Speaking + Reading

Địa điểm học: 24 Nguyễn Thành Hãn (vì dịch covid nên học online qua Zoom)

Dự kiến khai giảng ngày thứ Ba, 09/11/2021

 

IELTS 204 (giải đề)

Monday: 7:30 – 9:00 PM: Writing + Listening

Saturday: 3:30 – 5:00 PM: Speaking + Reading

Địa điểm học: 24 Nguyễn Thành Hãn (vì dịch covid nên học online qua Zoom)

Dự kiến khai giảng ngày thứ Bảy, 13/11/2021

 

IELTS 205 (kèm 1 tuần 2 buổi)

Wednesday: 7:30 – 9:00 PM: Writing + Listening

Friday: 3:30 – 5:00 PM: Speaking + Reading

Địa điểm học: 24 Nguyễn Thành Hãn  (vì dịch covid nên học online qua Zoom/Google Meet)

Dự kiến khai giảng ngày thứ Tư, 17/11/2021

 

Private Tutoring 168

Tuesday: 7:30 - 9:00 PM: Grammar + Sentence Structure

Thursday: 7:30 - 9:00 PM: Speaking + Listening

Địa điểm học: 24 Nguyễn Thành Hãn (vì dịch covid nên học online qua Zoom)

Dự kiến khai giảng ngày thứ Ba, 23/11/2021

 

Private Tutoring 169 (kèm 2)

Tuesday, Saturday: 9:30 - 11:00 AM: Grammar + Sentence Structure

Wednesday: 7:30 - 9:00 PM & Sunday: 3:30 - 5:00 PM : Speaking + Listening

Địa điểm học: 24 Nguyễn Thành Hãn (vì dịch covid nên học online qua Zoom)

Dự kiến khai giảng ngày thứ Ba, 30/11/2021

 
Bình luận
Tin tức mới

Dịch vụ tại STAIRWAY

Từ Khóa Tìm Kiếm

Fanpage