Lịch khai giảng tháng 12/2018

  28/11/2018
 
Junior 17 - Dự kiến khai giảng ngày thứ Ba, 04/12/2018
Wednesday: 9:30 – 11:00 AM & Friday: 3:30 - 5:00 PM: Listening + Writing
Tuesday, Saturday: 9:30 – 11:00 M: Speaking + Reading
Buổi sinh hoạt tiếng Anh: Sunday: 10:00 - 11:00 AM
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn
 
Junior 18 - Dự kiến khai giảng ngày thứ Tư, 05/12/2018
Wednesday: 7:30 – 9:00 PM: Speaking + Reading
Friday: 5:45 – 7:15 PM: Listening + Writing
Địa điểm học: 552/10 Trưng Nữ Vương
Buổi sinh hoạt tiếng Anh: Sunday: 10:00 - 11:00 AM (52/16 Nguyễn Thành Hãn)
 
Private Tutoring 114 - Dự kiến khai giảng ngày thứ Ba, 04/12/2018
Tuesday: 5:45 – 7:15 PM: Grammar + Sentence Structure
Saturday: 5:45 – 7:15 PM: Speaking + Listening
Sunday: 10:00 - 11:00 AM: Giao tiếp với người bản xứ
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn 
 
Private Tutoring - Intensive 29 - Dự kiến khai giảng ngày thứ Bảy, 08/12/2018
Tuesday: 5:45 – 7:15 PM: Speaking + Reading
Saturday: 7:30 – 9:00 PM: Writing + Listening
Buổi sinh hoạt tiếng Anh: Sunday: 10:00 - 11: 00 AM
Địa điểm học:  52/16 Nguyễn Thành Hãn
 
Pre IELTS-Intensive 05 - Dự kiến khai giảng ngày thứ Sáu, 07/12/2018
Monday: 5:45 - 7:15 M: Speaking + Reading 
Friday: 5:45 - 7:15 PM: Listening + Writing
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn
 
IELTS 129 - Dự kiến khai giảng ngày thứ Hai, 10/12/2018
Monday: 7:30 – 9:00 PM: Writing + Listening
Wednesday: 7:30  – 9:00 PM: Speaking + Reading
Địa điểm học: 552/10 Trưng Nữ Vương
Bình luận
Tin tức mới