Lịch khai giảng tháng 12/2019

  28/11/2019

IELTS 152 - Dự kiến khai giảng ngày thứ Tư, 04/12/2019   
Wednesday: 2:00 – 3:30 PM: Writing + Listening
Thursday: 2:00 – 3:30 PM: Writing + Listening
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn
 
IELTS 154 - Dự kiến khai giảng ngày thứ Tư, 04/12/2019 
Wednesday & Sunday: 7:30 – 9:00 AM: Speaking + Reading
Monday & Thursday: 9:30 – 11:00 AM: Writing + Listening
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn
 
IELTS 153 - Dự kiến khai giảng ngày thứ Hai, 09/12/2019
Monday: 5:45 – 7:15 PM: Speaking + Reading
Friday: 5:45 – 7:15 PM: Listening + Writing
Địa điểm học: 552/10 Trưng Nữ Vương   
 
Kiddo 17 - Dự kiến khai giảng ngày thứ Hai, 09/12/2019
Học tối thứ Hai và thứ Sáu: 7:15 - 8:45 PM
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn
 
Lớp Phát âm Giao tiếp Tiền Trung cấp Pronunciation 17-Pre Intermediate - Dự kiến khai giảng ngày thứ Bảy, 14/12/2019
Thursday: 7:30 – 9:00 PM & Saturday: 3:30 – 5:00 PM 
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn
 
Junior 50 - Dự kiến khai giảng ngày thứ Hai, 16/12/2019
Monday: 7:30 – 9:00 PM: Writing + Listening
Friday: 7:30 – 9:00 PM: Speaking + Listening
Địa điểm học: 552/10 Trưng Nữ Vương
 
Private Tutoring - Intensive 43 - Dự kiến khai giảng ngày thứ Ba, 17/12/2019
Tuesday: 7:30 – 9:00 PM: Speaking + Reading
Thursday: 7:30 – 9:00 PM: Writing + Listening
Địa điểm học: 552/10 Trưng Nữ Vương
 
Junior 49 - Dự kiến khai giảng ngày thứ Bảy, 21/12/2019
Thursday & Saturday: 5:45 - 7:15 PM
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn
 
 
Junior 48 - Dự kiến khai giảng ngày thứ Hai, 23/12/2019
Monday: 5:45 – 7:15 PM: Writing + Listening
Wednesday: 5:45 – 7:15 PM: Speaking + Reading
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn
 
Pre IELTS 142 - Dự kiến khai giảng ngày thứ Hai, 23/12/2019
Monday: 5:45 – 7:15 PM: Writing + Listening
Friday: 5:45 – 7:15 PM: Speaking + Reading
Địa điểm học: 552/10 Trưng Nữ Vương
 
PreIELTS-Intensive 09 - Dự kiến khai giảng ngày thứ Hai, 23/12/2019
Monday: 5:45 – 7:15 PM: Writing + Listening
Wednesday: 7:30 - 9:00 PM: Speaking + Reading
Địa điểm học: 552/10 Trưng Nữ Vương
 
Private Tutoring 137 - Dự kiến khai giảng ngày thứ Ba, 24/12/2019
Tuesday: 7:30 – 9:00 PM: Speaking + Listening
Thursday: 7:30 – 9:00 PM: Grammar + Sentence Structure
Địa điểm học: 552/10 Trưng Nữ Vương 

Pre IELTS 144 - Dự kiến khai giảng ngày thứ Năm, 26/12/2019
Tuesday: 7:30 – 9:00 PM: Speaking + Listening
Thursday: 7:30 – 9:00 PM: Writing + Listening
Địa điểm học: 552/10 Trưng Nữ Vương

Private Tutoring - Intensive 45 - Dự kiến khai giảng ngày thứ Năm, 26/12/2019
Tuesday: 5:45 – 7:15 PM: Speaking + Reading
Thursday: 5:45 – 7:15 PM: Writing + Listening
Địa điểm học: 552/10 Trưng Nữ Vương

IELTS 156 - Dự kiến khai giảng ngày thứ Năm, 26/12/2019
Tuesday: 7:30 – 9:00 PM: Writing + Listening
Thursday: 7:30 – 9:00 PM: Speaking + Listening
Địa điểm học: 552/10 Trưng Nữ Vương

PreIELTS-Intensive 09 - Dự kiến khai giảng ngày thứ Hai, 30/12/2019
Monday: 7:30 – 9:00 PM: Writing + Listening
Wednesday: 7:30 – 9:00 PM: Speaking + Reading
Địa điểm học: 552/10 Trưng Nữ Vương

Bình luận
Tin tức mới

Dịch vụ tại STAIRWAY

Từ Khóa Tìm Kiếm

Fanpage

Bạn cần - STAIRWAY có !

  • Cơ sở 1: 52/16 Nguyễn Thành Hãn, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
  • Cơ sở 2: 24 Nguyễn Thành Hãn, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
  • Liên hệ: 090 524 0795
  • Email: tuvan@stairway.edu.vn

Nhận tin từ STAIRWAY

Chỉ 2 giây đăng ký - Không tốn công tìm kiếm ! Những thông tin mới nhất, hấp dẫn nhất từ STAIRWAY sẽ "bay thẳng" đến email của bạn trong tíc tắc!