Lịch khai giảng tháng 12/2020

  25/01/2021

Private Tutoring 153:

Dự kiến khai giảng ngày thứ Tư, 9/12/2020

Wednesday & Saturday: 5:45 – 7:15 PM: Grammar + Sentence Structure

Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn

IELTS 180:

Dự kiến khai giảng ngày thứ Bảy, 12/12/2020

Monday: 3:30 – 5:00 PM: Writing + Listening

Thursday: 3:30 – 5:00 PM: Speaking + Reading

Địa điểm học: Học qua Zoom/Facebook Messenger/ Google Meet

JUNIOR 64:

Dự kiến khai giảng ngày thứ Ba, 15/12/2020

Tuesday: 5:45 - 7:15 PM: Speaking + Reading

Thursday: 5:45 - 7:15 PM:  Writing + Listening

Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn

Private Tutoring 152:

Dự kiến khai giảng ngày thứ Năm, 17/12/2020

Tuesday: 7:30 - 9:00 PM: Grammar + Sentence Structure

Thursday: 7:30 - 9:00 PM: Speaking + Listening

Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn

Private Tutoring - Intensive 59:

Dự kiến khai giảng ngày thứ Sáu, 18/12/2020

Wednesday: 7:30 - 9:00 PM: Writing + Listening: Ms. Trinh

Friday: 7:30 - 9:00 PM: Speaking + Reading: Ms. Hiền

Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn

Pre IELTS 167:

Dự kiến khai giảng ngày thứ Ba, 22/12/2020

Tuesday: 7:30 - 9:00 PM: Writing + Listening

Thursday: 7:30 - 9:00 PM: Speaking + Reading

Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn

Bình luận
Tin tức mới

Dịch vụ tại STAIRWAY

Từ Khóa Tìm Kiếm

Fanpage