Lịch khai giảng tháng 12/2021

  21/12/2021

Không có mô tả ảnh.

Junior 90

Thursday: 5:45 – 7:15 PM:  Writing + Listening

Saturday: 5:45 – 7:15 PM: Speaking + Reading

Địa điểm học: 24 Nguyễn Thành Hãn (vì dịch covid nên sẽ học online qua Zoom) 

Dự kiến khai giảng ngày thứ Năm, 02/12/2021

 

Kiddo 49 

Wednesday: 7:30 - 9:00 PM

Saturday: 9:30 - 11:00 AM

Địa điểm học: 24 Nguyễn Thành Hãn

Dự kiến khai giảng ngày thứ Bảy, 11/12/2021

 

Kiddo 50 

Monday: 5:30 - 7:00 PM

Wednesday: 5:30 - 7:00 PM

Địa điểm học: 24 Nguyễn Thành Hãn (vì dịch covid nên học online qua Zoom)

Dự kiến khai giảng ngày thứ Tư, 15/12/2021

 

IELTS 206 

Monday, Wednesday: 2:00 – 3:00 PM: Writing

Tuesday, Friday: 2:00 – 3:00 PM: Speaking

Địa điểm học: 24 Nguyễn Thành Hãn  (vì dịch covid nên học online qua Zoom/Google Meet)

Dự kiến khai giảng ngày thứ Sáu, 17/12/2021

 

Kiddo 52 

Monday: 5:00-6:30 PM

Saturday: 9:30-11:00 AM

Địa điểm học: 24 Nguyễn Thành Hãn

Dự kiến khai giảng ngày thứ Bảy, 18/12/2021

 

Kiddo 48 

Monday & Friday: 5:00 - 6:30 PM

Địa điểm học: 24 Nguyễn Thành Hãn

Dự kiến khai giảng ngày thứ Hai, 20/12/2021

 

Kiddo 51 

Monday: 5:00 - 6:30 PM

Địa điểm học: 24 Nguyễn Thành Hãn

Dự kiến khai giảng ngày thứ Hai, 20/12/2021

 

Private Tutoring 170 

Wednesday: 5:30 - 7:00 PM: Grammar + Sentence Structure

Friday: 5:30 - 7:00 PM : Speaking + Listening

Địa điểm học: 24 Nguyễn Thành Hãn (vì dịch covid nên học online qua Zoom)

Dự kiến khai giảng ngày thứ Tư, 22/12/2021

 

Private Tutoring 171 

Wednesday: 5:30 - 7:00 PM: Grammar + Sentence Structure

Friday: 5:30 - 7:00 PM : Speaking + Listening

Địa điểm học: 24 Nguyễn Thành Hãn (vì dịch covid nên học online qua Zoom)

Dự kiến khai giảng ngày thứ Tư, 22/12/2021

 

IELTS 207 (6.5+)

Tuesday: 5:45 – 7:15 PM: Writing + Listening

Saturday: 5:45 – 7:15 PM: Speaking + Reading

Địa điểm học: 24 Nguyễn Thành Hãn (vì dịch covid nên học online qua Zoom)

Dự kiến khai giảng ngày thứ Ba, 28/12/2021 

 
Bình luận
Tin tức mới