Lịch khai giảng tháng 12/2022

  22/12/2022

Lịch khai giảng tháng 12/2022

Private Tutoring 181:

Tuesday: 7:30 - 9:00 PM: Speaking + Listening: Mr. Khang

Thursday: 7:30 - 9:00 PM: Grammar + Sentence Structure: Ms. Đan

Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn

Dự kiến khai giảng ngày thứ Ba, 20/12/2022

 

Kiddo 74 (Super Minds Starter): Ms. Thư (Kindy 06 chuyển lên)

Học tối thứ Hai và thứ Sáu 7h30

Monday & Friday: 7:30 - 9:00 PM: Ms. Thư

Địa điểm học: 24 Nguyễn Thành Hãn

Dự kiến khai giảng ngày thứ Hai, 26/12/2022

 

Kiddo 75 (Super Minds 01): Ms. Thư (Kiddo 57 chuyển lên)

Học tối thứ Ba và thứ Năm 7h15

Tuesday & Thursday: 7:15 - 8:45 PM: Ms. Thư

Địa điểm học: 24 Nguyễn Thành Hãn

Học phí: 3 triệu/03 tháng/ 24 buổi

Dự kiến khai giảng ngày thứ Ba, 27/12/2022

 

IELTS 225 (7.0+): IELTS 216 (6.5+) chuyển lên

Monday: 5:45 – 7:15 PM: Writing + Listening: Ms. Ngân

Wednesday: 5:45 – 7:15 PM: Speaking + Reading: Mr. Khang

Địa điểm học: 24 Nguyễn Thành Hãn

Dự kiến khai giảng ngày thứ Hai, 28/12/2022

 

IELTS 226 (6.5+): Pre IELTS 187 chuyển lên

Tuesday: 7:30 – 9:00 PM: Writing + Listening: Ms. Đan

Thursday: 7:30 – 9:00 PM: Speaking + Reading: Mr. Khang

Địa điểm học: 24 Nguyễn Thành Hãn

Dự kiến khai giảng ngày thứ Năm, 29/12/2022

 

Pre IELTS 191:

Monday: 7:30 – 9:00 PM: Writing + Listening: Ms. Đan

Friday: 7:30 – 9:00 PM: Speaking + Reading: Mr. Khang

Địa điểm học: 24 Nguyễn Thành Hãn

Dự kiến khai giảng ngày thứ Sáu, 30/12/2022

Nếu bạn vẫn đang loay hoay trong việc học tiếng Anh thì hãy để STAIRWAY đồng hành cùng các bạn nhé! Cùng check lịch và đăng ký tham gia cùng STAIRWAY ngay nào!
 

 

Bình luận
Tin tức mới