PRE IELTS

  02/08/2019    Lượt xem : 9571

- Gồm các lớp: Pre IELTS, Pre IELTS Kèm, Pre IELTS Intensive - Đối tượng học viên: Đã hoàn thành khóa học tiếng Anh căn bản tại STAIRWAY hoặc điểm thi đầu vào phù hợp với các lớp Pre IELTS.

Lớp kèm 1-1 và kèm nhóm nhỏ

  20/05/2017    Lượt xem : 8767

- Lớp dành cho các bạn đang có nhu cầu thi cấp tốc, học trong một khoảng thời gian ngắn hoặc ngại học đông người để cải thiện kiến thức nhanh chóng

KINDY

  02/08/2019    Lượt xem : 6909

Khóa học được thiết kế dành cholứa tuổi mẫu giáo (từ 3-5 tuổi), làm quen với tiếng Anh từ những kỹ năng cơ bản nhất

Lớp kèm nhóm nhỏ

  01/11/2018    Lượt xem : 4644

- Lớp kèm nhóm nhỏ phù hợp cho những bạn muốn nhanh chóng cải thiện tiếng anh mà ít tốn kém chi phí hơn so với lớp kèm 1-1