IELTS

  20/05/2017    Lượt xem : 11648

- Gồm các lớp: IELTS 6.5, IELTS 7.5, IELTS Giải đề, IELTS Kèm.
- Đối tượng học viên: Đã hoàn thành khóa học tiếng Anh căn bản, Pre IELTS tại STAIRWAY hoặc điểm thi đầu vào phù hợp với các lớp IELTS.
- Lộ trình: 03 - 06 tháng tùy vào cấp độ.
ĐĂNG KÝ KIỂM TRA ĐẦU VÀO MIỄN PHÍ

PRE IELTS

  02/08/2019    Lượt xem : 9571

- Gồm các lớp: Pre IELTS, Pre IELTS Kèm, Pre IELTS Intensive - Đối tượng học viên: Đã hoàn thành khóa học tiếng Anh căn bản tại STAIRWAY hoặc điểm thi đầu vào phù hợp với các lớp Pre IELTS.

Private Tutoring

  20/05/2017    Lượt xem : 11677

Đối tượng học viên: Người mới bắt đầu hoặc đã không dùng tiếng Anh trong thời gian dài.
Mục tiêu:
- Cải thiện 04 kĩ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết;
- Mục tiêu: Giúp học viên nắm bắt căn bản, tự tin phát triển khả năng anh ngữ ở các mức cao hơn.
ĐĂNG KÝ KIỂM TRA ĐẦU VÀO MIỄN PHÍ

Lớp kèm 1-1 và kèm nhóm nhỏ

  20/05/2017    Lượt xem : 8766

- Lớp dành cho các bạn đang có nhu cầu thi cấp tốc, học trong một khoảng thời gian ngắn hoặc ngại học đông người để cải thiện kiến thức nhanh chóng

KINDY

  02/08/2019    Lượt xem : 6909

Khóa học được thiết kế dành cholứa tuổi mẫu giáo (từ 3-5 tuổi), làm quen với tiếng Anh từ những kỹ năng cơ bản nhất

Kiddo

  20/05/2017    Lượt xem : 9907

- Đối tượng học viên: Học sinh tiểu học.
- Mục tiêu: Phát triển 02 kỹ năng Nghe - Nói.
- Lộ trình: học theo giáo trình SuperMinds (trung bình 6 tháng/01 level).
ĐĂNG KÝ KIỂM TRA ĐẦU VÀO MIỄN PHÍ

COM

  20/05/2017    Lượt xem : 8568

- Đối tượng học viên: có nhu cầu cải thiện kĩ năng nói và giao tiếp bằng tiếng Anh.
- Yêu cầu: Khả năng ngoại ngữ ở mức căn bản và có vốn từ vựng nhất định.
- Lộ trình: 3.5 - 4 tháng/01 level.
ĐĂNG KÝ KIỂM TRA ĐẦU VÀO MIỄN PHÍ