LỊCH KIỂM TRA THÁNG 8/2019

  01/08/2019
 
 
IELTS 134 (Final Test)
Thời gian: 8:00 Chủ Nhật, 04/08/2019
Địa điểm: 52/16 Nguyễn Thành Hãn
 
Pronunciation 07
Thời gian: 17:45 Thứ Năm 08/08/2019
Địa điểm: 52/16 Nguyễn Thành Hãn
 
 
Pre IELTS Intensive 07
Thời gian: 8:00 Thứ Ba 13/08/2019
Địa điểm: 52/16 Nguyễn Thành Hãn 
 
 
Pre IELTS 124:
Thời gian: 8:00 Chủ Nhật, 11/08/2019
Địa điểm: 52/16 Nguyễn Thành Hãn 
 
 
Pre IELTS 125:
Thời gian: 8:00 Chủ Nhật, 11/08/2019
Địa điểm: 52/16 Nguyễn Thành Hãn
 
 
PT Intensive 37:
Thời gian: 17:45 Thứ Tư, 14/08/2019
Địa điểm: 552/10 Trưng Nữ Vương
 
 
IELTS 139 (Progress Test)
Thời gian: 17:45 Thứ Tư, 22/08/2019 
Địa điểm:  552/10 Trưng Nữ Vương 
 
 
Private Tutoring 123:
Thời gian: 19:30 Thứ Tư, 29/08/2019 
Địa điểm: 52/16 Nguyễn Thành Hãn 
 
 
Junior 33:
Thời gian: 17:45 Thứ Bảy, 17/08/2019 
Địa điểm: 52/16 Nguyễn Thành Hãn ​
 
 
Junior 36:
Thời gian: 17:45 Thứ Bảy, 17/08/2019 
Địa điểm: 52/16 Nguyễn Thành Hãn ​
 
 
PT Intensive 38, 39:
Thời gian: 17:45 Thứ Tư, 29/08/2019 
Địa điểm:  552/10 Trưng Nữ Vương 
 
 
Junior 34, 39:
Thời gian: 9:00 Thứ Bảy, 31/08/2019
Địa điểm:  552/10 Trưng Nữ Vương 
 
 
Bình luận
Tin tức mới