Lịch khai giảng tháng 09/2019

  23/08/2019
 
 
Private Tutoring - Intensive 41: Dự kiến khai giảng ngày thứ Năm, 26/09/2019
Tuesday: 7:30 – 9:00 PM: Writing + Listening: Ms. Trinh
Thursday: 7:30 – 9:00 PM: Speaking + Reading: Ms. Hiền
Địa điểm học: 552/10 Trưng Nữ Vương
 
 
Pre IELTS-Intensive 08: Dự kiến khai giảng ngày thứ Sáu, 06/09/2019
Monday: 5:45 - 7:15 PM: Listening + Writing
Friday: 5:45 - 7:15 PM: Speaking + Reading
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn
 
 
Junior 41: Dự kiến khai giảng ngày thứ Hai, 16/09/2019
Monday: 7:30 – 9:00 PM: Writing + Listening
Friday: 7:30 – 9:00 PM: Speaking + Listening
Địa điểm học: 552/10 Trưng Nữ Vương
 
 
Lớp Phát âm căn bản & Giao tiếp Tiền Trung cấp Pronunciation 11-PreIntermediate: Dự kiến khai giảng ngày thứ Năm, 26/09/2019
Tuesday & Thursday: 6:00 - 7:00 PM 
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn
 
 
Lớp Phát âm căn bản & Giao tiếp căn bản Pronunciation 12: Dự kiến khai giảng ngày thứ Năm, 12/09/2019
Thursday: 7:30 - 9:00 PM & Saturday: 3:30 - 5:00 PM 
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn
 
Lớp Phát âm căn bản & Giao tiếp căn bản Pronunciation 14: Dự kiến khai giảng ngày thứ Ba, 24/09/2019
Tuesday & Thursday: 7:30 - 9:00 PM
Địa điểm học: 552/10 Trưng Nữ Vương
      
 
Private Tutoring 131: Dự kiến khai giảng ngày thứ Sáu, 06/09/2019
Wednesday: 5:45 – 7:15 PM: Speaking + Listening
Friday: 5:45 – 7:15 PM: Grammar + Sentence Structure
Địa điểm học:  552/10 Trưng Nữ Vương
 
 
Private Tutoring 132: Dự kiến khai giảng ngày thứ Bảy, 14/09/2019
Tuesday: 5:45 - 7:15 PM: Speaking + Listening
Saturday: 5:45 - 7:15 PM: Grammar + Sentence Structure
Địa điểm học:  52/16 Nguyễn Thành Hãn
 
 
Private Tutoring 133: Dự kiến khai giảng ngày thứ Năm, 26/09/2019
Tuesday: 7:30 – 9:00 PM: Speaking + Listening
Thursday: 7:30 – 9:00 PM: Grammar + Sentence Structure
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn
 
 
Pre IELTS 134: Dự kiến khai giảng ngày thứ Tư, 04/09/2019
Wednesday: 5:45 – 7:15 PM: Writing + Listening
Friday: 7:30 – 9:00 PM: Speaking + Reading
Địa điểm học:  552/10 Trưng Nữ Vương
 
 
Pre IELTS 135: Dự kiến khai giảng ngày thứ Hai, 16/09/2019
Monday: 5:45 – 7:15 PM: Speaking + Reading
Wednesday: 5:45 – 7:15 PM: Writing + Listening
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn
 
 
Pre IELTS 136 : Dự kiến khai giảng ngày thứ Sáu, 13/09/2019
Wednesday: 9:30 – 11:00 AM: Speaking + Reading
Friday: 9:30 – 11:00 AM: Writing + Listening
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn
 
 
Pre IELTS 138: Dự kiến khai giảng ngày thứ Hai, 23/09/2019
Monday: 5:45 – 7:15 PM: Writing + Listening
Sunday: 9:15 – 10:45 AM: Speaking + Reading
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn
 
 
IELTS 147: Dự kiến khai giảng ngày thứ Năm, 19/08/2019
Tuesday: 7:30 – 9:00 PM: Speaking + Listening 
Thursday: 7:30 – 9:00 PM: Writing + Listening
Địa điểm học: 552/10 Trưng Nữ Vương
 
 
IELTS 148: Dự kiến khai giảng ngày thứ Hai, 23/09/2019
Monday: 2:00 – 3:30 PM: Speaking + Listening
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn
 
 
Kiddo 14: Dự kiến khai giảng ngày thứ Tư, 18/09/2019
Wednesday & Friday: 7:15 - 8:45 PM
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn
 
 
 
Com 10: Dự kiến khai giảng ngày thứ Tư, 25/09/2019
Wednesday &  Saturday: 3:30 - 5:00 PM
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn
 
 
 
 
 

 

Bình luận
Tin tức mới

Dịch vụ tại STAIRWAY

Từ Khóa Tìm Kiếm

Fanpage

Bạn cần - STAIRWAY có !

  • Cơ sở 1: 52/16 Nguyễn Thành Hãn, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
  • Cơ sở 2: 552/10 Trưng Nữ Vương, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
  • Liên hệ: 037 719 8484
  • Email: tuvan@stairway.edu.vn

Nhận tin từ STAIRWAY

Chỉ 2 giây đăng ký - Không tốn công tìm kiếm ! Những thông tin mới nhất, hấp dẫn nhất từ STAIRWAY sẽ "bay thẳng" đến email của bạn trong tíc tắc!