Lịch khai giảng tháng 09/2019

  23/08/2019
 
 
Private Tutoring - Intensive 41: Dự kiến khai giảng ngày thứ Tư, 04/09/2019
Monday: 7:30 – 9:00 AM: Speaking + Reading
Wednesday: 7:30 – 9:00 AM: Writing + Listening
Địa điểm học: 552/10 Trưng Nữ Vương
 
 
Pre IELTS-Intensive 08: Dự kiến khai giảng ngày thứ Sáu, 06/09/2019
Monday: 5:45 - 7:15 PM: Listening + Writing
Friday: 5:45 - 7:15 PM: Speaking + Reading
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn
 
 
Junior 41: Dự kiến khai giảng ngày thứ Sáu, 06/09/2019
Wednesday: 7:30 – 9:00 PM: Writing + Listening
Friday: 7:30 – 9:00 PM: Speaking + Listening
Địa điểm học: 552/10 Trưng Nữ Vương
 
 
Lớp Phát âm căn bản & Giao tiếp Tiền Trung cấp Pronunciation 11-PreIntermediate: Dự kiến khai giảng ngày thứ Ba, 10/09/2019
Tuesday: 7:30 - 9:00 PM
Saturday: 5:30 - 7:00 PM
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn
 
 
Lớp Phát âm căn bản & Giao tiếp căn bản Pronunciation 12: Dự kiến khai giảng ngày thứ Năm, 12/09/2019
Thursday: 7:30 - 9:00 PM & Saturday: 3:30 - 5:00 PM 
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn
 
 
Private Tutoring 131: Dự kiến khai giảng ngày thứ Năm, 12/09/2019
Tuesday: 7:30 – 9:00 PM: Grammar + Sentence Structure
Thursday: 7:30 – 9:00 PM: Speaking + Listening
Địa điểm học:  552/10 Trưng Nữ Vương
 
 
Private Tutoring 132: Dự kiến khai giảng ngày thứ Năm, 19/09/2019
Tuesday: 5:45 - 7:15 PM: Speaking + Reading
Saturday: 5:45 - 7:15 PM: Grammar + Sentence Structure
Địa điểm học:  52/16 Nguyễn Thành Hãn
 
 
Pre IELTS 134: Dự kiến khai giảng ngày thứ Hai, 16/09/2019
Monday: 5:45 – 7:15 PM: Speaking + Reading
Wednesday: 5:45 – 7:15 PM: Writing + Listening
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn
 
 
Pre IELTS 135: Dự kiến khai giảng ngày thứ Hai, 16/09/2019
Monday: 5:45 – 7:15 PM: Speaking + Reading
Wednesday: 5:45 – 7:15 PM: Writing + Listening
Địa điểm học: 52/16 Nguyễn Thành Hãn
 
 
Pre IELTS 134: Dự kiến khai giảng ngày thứ Tư, 04/09/2019
Wednesday: 5:45 – 7:15 PM: Writing + Listening
Friday: 7:30 – 9:00 PM: Speaking + Reading
Địa điểm học:  552/10 Trưng Nữ Vương
 
 
IELTS 147: Dự kiến khai giảng ngày thứ Năm, 19/08/2019
Tuesday: 7:30 – 9:00 PM: Speaking + Listening 
Thursday: 7:30 – 9:00 PM: Writing + Listening
Địa điểm học: 552/10 Trưng Nữ Vương
 
 
 

 

Bình luận
Tin tức mới

Dịch vụ tại STAIRWAY

Từ Khóa Tìm Kiếm

Fanpage