LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 1 VÀ ĐẦU THÁNG 2

  13/01/2023

Pre IELTS 191:

Monday: 7:30 – 9:00 PM: Writing + Listening: Ms. Đan

Friday: 7:30 – 9:00 PM: Speaking + Reading: Mr. Khang

Địa điểm học: 24 Nguyễn Thành Hãn

Dự kiến khai giảng ngày thứ Sáu, 06/01/2023

 

Kiddo 76 (Super Minds 04): Học sinh L4, L5

Học tối thứ Ba và thứ Sáu 7h30

Tuesday: 7:30 – 9:00 PM: Mr. Trí

Friday: 7:30 – 9:00 PM: Ms. Ngân & Mr. Hân (TA)

Địa điểm học: 24 Nguyễn Thành Hãn

Học phí: 4 triệu/03 tháng/24 buổi

Dự kiến khai giảng ngày thứ Ba, 10/01/2023

 

Junior 109: Private Tutoring 179 chuyển lên

Tuesday: 7:30 - 9:00 PM: Speaking + Reading: Ms. Trinh

Thursday: 7:30 - 9:00 PM: Writing + Listening: Mr. Trí

Địa điểm học: 24 Nguyễn Thành Hãn

Dự kiến khai giảng ngày thứ Năm, 12/01/2023

 

IELTS 226 (7.0+): IELTS 216 (6.5+) chuyển lên

Monday: 5:45 – 7:15 PM: Writing + Listening: Ms. Ngân

Wednesday: 5:45 – 7:15 PM: Speaking + Reading: Ms. Nguyên

Địa điểm học: 24 Nguyễn Thành Hãn

Dự kiến khai giảng ngày thứ Hai, 06/02/2023

 

Private Tutoring 182:

Monday: 7:30 - 9:00 PM: Grammar + Sentence Structure: Ms. Thạch Thảo

Friday: 7:30 - 9:00 PM: Speaking + Listening: Ms. Đan

Địa điểm học: 24 Nguyễn Thành Hãn

Dự kiến khai giảng ngày thứ Hai, 06/02/2023

 

IELTS 225 (6.5+): Pre IELTS 187 chuyển lên

Tuesday: 7:30 – 9:00 PM: Writing + Listening: Ms. Đan

Thursday: 7:30 – 9:00 PM: Speaking + Reading: Mr. Khang

Địa điểm học: 24 Nguyễn Thành Hãn

Dự kiến khai giảng ngày thứ Ba, 07/02/2023

 
Bình luận
Tin tức mới