IELTS Speaking Task 2: Topic Tết cổ truyền Việt Nam

  12/02/2018
 
Topic:
Describe a national festival in your country.
  • When it takes place
  • Why it takes place
  • What the people do during this festival
and explain why this festival is important to you.
 
Bài mẫu: 
Chú thích: 
  • Từ mới: in đậm
  • Âm nối: chữ đỏ gạch dưới
Well, to start off, I would like to describe Tet, which is the most crucial national festival of Vietnam. In Vietnamese culture, Tết marks the beginning of the Lunar New Year. It usually lasts three days but celebrations continue for at least the first week of the New Year.
 
Moving on to the next question, in my opinion, the primary reason for its appearance is that Tết is a special occasion for family reunions as well as for celebrating the arrival of spring.
 
To celebrate the New Year, we do lots of things together. Before New Year’s Eve, we prepare some local specialtiessuch as Chưng cake, Vietnamese sausage and dried candied fruits to worship our ancestors and then enjoy during Tet. Houses are thoroughly cleaned out and then nicely furnished in the hopes of getting rid ofthe past year’s bad lucks.  Additionally, many families usually decorate their houses with Kumquat treesApricotor Peach blossom and parallel sentences that are believed to bring luckiness, happiness and prosperity to them in the New Year.
 
All members in a family gather together and have parties to ring in the New Year. During Tết, there are a lot of customs practiced, such as giving lucky money to children, visiting friends’ houses and going to churches, temples or pagodas to make good prays for their family.
 
If there’s time left, I would like to explain its importance to our culture and me. With Vietnamese, Tết is vital as it’s avery meaningful tradition to welcome the New Year. And it’s more important because Tet is the time for families and relatives to gather under the same roof for rekindling love and bonding. For me, I always long for Tet as it’s the longest holiday, which can help me recover my battery after a long working year.

Các từ vựng trong bài:            
 
Từ vựng
Phiên âm
Dịch nghĩa
Crucial
ˈkruːʃl
Quan trọng
Vital
ˈvaɪtl
Marks the beginning
mɑrks ðə bɪgɪnɪŋ
Đánh dấu sự khởi đầu
Local specialties
lokəl spɛšəltiz
Đặc sản
Family reunion
fæməli riunyən
Sum hợp gia đình
Lunar New Year
lunər nu yɪr
Năm mới âm lịch
Dried candied fruits
draid ‘kændid fru:t
Mứt hoa quả
Vietnamese sausage
viɛtnamis sɒsəǰ
Lạp xưởng
Worship our ancestors
wəršəp awər ænsɛstərz
Thờ cúng tổ tiên
Kumquat tree
kəmkwat triz
Cây quất
Apricot blossom
’eiprikɔt ‘blɔsəm
Hoa mai
Peach blossom
pi:tʃ ‘blɔsəm
Hoa đào
Parallel sentences
pɛrəlɛl sɛntənsəz
Câu đối
Ring in the New Year
rɪŋ ɪn ðə nu yɪr
Chào đón giao thừa
Rekindle love and bonding
rikɪndəl ləv ænd bɑndɪŋ
Nhóm lại ngọn lửa tình yêu và gắn kết
Recover my battery
rɪkəvər may bætəri
Phục hồi lại năng lượng

Nguồn: Ms Tố Linh

Bình luận
Tin tức mới

Dịch vụ tại STAIRWAY

Từ Khóa Tìm Kiếm

Fanpage

Bạn cần - STAIRWAY có !

  • Cơ sở 1: 52/16 Nguyễn Thành Hãn, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
  • Cơ sở 2: 24 Nguyễn Thành Hãn, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
  • Liên hệ: 090 524 0795
  • Email: tuvan@stairway.edu.vn

Nhận tin từ STAIRWAY

Chỉ 2 giây đăng ký - Không tốn công tìm kiếm ! Những thông tin mới nhất, hấp dẫn nhất từ STAIRWAY sẽ "bay thẳng" đến email của bạn trong tíc tắc!