IELTS WRITING SAMPLE - GIẢI ĐỀ THI THẬT IELTS WRITING NGÀY 08.12.2023 – TẠI BC VIETTEL COMPLEX BUILDING

  02/04/2024

Task 2: It is argued that public health would be greatly improved if the government made laws concerning the public’s nutrition and food choices. Others argue that it is a matter of personal choice and personal responsibility. Discuss both views and give your own opinion.

Tham khảo ngay bài mẫu bên dưới và note lại một số từ vựng và cách diễn đạt ghi điểm nhé.

Chúc các bạn học tốt.

Bình luận
Tin tức mới

Dịch vụ tại STAIRWAY

Từ Khóa Tìm Kiếm

Fanpage