Quy tắc nhấn trọng âm với danh từ ghép khi nói Tiếng Anh

  26/12/2017
Từ ghép (compound words) là thử thách đối với nhiều người học tiếng Anh khi không biết chính xác cần nhấn trọng âm ở đâu.
 
Mỗi từ tiếng Anh đều chỉ có một trọng âm chính (primary stress). Đối với từ ghép, điều này cũng không ngoại lệ. Từ ghép tiếng Anh có thể chia thành 3 loại: danh từ ghép, tính từ ghép và động từ ghép. Bài viết này nói về danh từ ghép.

Danh từ ghép được cấu thành bởi hai từ đi cùng nhau tạo thành một từ mới. Hầu hết danh từ ghép được tạo thành bởi một danh từ bổ nghĩa cho một danh từ như gas station (trạm xăng), bedroom (phòng ngủ), eye-witness (nhân chứng)... hoặc một tính từ bổ nghĩa cho một danh từ như freeway (đường cao tốc), blue jeans (quần bò), blackbird (chim sáo).

Những danh từ ghép luôn có trọng chính âm rơi vào âm tiết thứ nhất, và trọng âm phụ rơi vào trọng âm của từ đứng sau: GAS station, BEDroom, EYE-witness, FREEway, BLUE jeans, BLACK bird.
Lưu ý là danh từ ghép mang nghĩa khác với hai danh từ riêng biệt đứng cạnh nhau.
Ví dụ, trong câu: "He's my BOYfriend", nếu bạn nhấn trọng âm chính vào "BOY" và trọng âm phụ vào "friend" - câu trên có nghĩa là "anh ấy là người yêu của tôi". Còn nếu bạn nhấn trọng âm vào cả 2 từ: He's my BOY FRIEND - có nghĩa anh ấy là bạn (nam) của tôi.


Tất nhiên, trong thực tế, nếu nói "he's my FRIEND" thì chữ "BOY" đứng trước là thừa. Chữ "he" đủ để xác định giới tính của anh ấy là "male". Trong hầu hết trường hợp, việc nhấn sai trọng âm của cụm danh từ ghép danh từ - danh từ chỉ làm giảm độ chính xác trong phát âm của bạn hơn là làm thay đổi lớp nghĩa của từ.
Đối với danh từ ghép là "tính từ - danh từ", việc nhấn sai trọng âm có thể làm thay đổi lớp nghĩa của từ.

Trong cụm từ thường, bao gồm tính từ bổ nghĩa cho danh từ (không tạo ra lớp nghĩa mới), người ta sẽ nhấn vào danh từ:
- She's a beautiful GIRL.
- That's a good CAR. 

Tuy nhiên, như đã nói ở trên, nếu nó là danh từ ghép, người ta sẽ nhấn vào đầu: BLUE jeans, BLACK bird, BLUEberry... Do đó, việc nhấn sai trọng âm với danh từ ghép trong trường hợp này có thể làm người nghe hiểu sai nghĩa:
- I have a BLACKbird - Tôi có con chim sáo. 
- I have a black BIRD - Tôi có con chim màu đen.
Quy tắc đơn giản bạn cần nhớ là danh từ ghép thì trọng âm chính rơi vào từ đầu tiên (BLACK bird), còn cụm tính từ bổ nghĩa danh từ thì trọng âm rơi vào danh từ (black BIRD).

Theo VnExpress
Bình luận
Tin tức mới